Voda ve dvou podobách

Zahrada je o pocitech. O pocitech vyvolávajících v člověku klid pohodu a uvolnění. Prostorem pro obnovu lidské energie. Takový prostor může mít jen pár metrů čtverečních: atrium, obrostlý balkon, nebo dokonce osázený truhlík za oknem. Ty šťastnější z nás se však nemusí omezovat v ploše, ani řešení a mohou svou fantazii rozvinout do široka.

Příkladem takové prostorné zahrady s náročnými požadavky je zahrada, se kterou vás dnes seznámíme. Představou investora bylo umístit na pozemku kromě běžných i několik nadstandardních a atraktivních prvků: altán, rybník s mostkem a podestou, přírodní louka, bazén na koupání a reprezentativní parter.

Pozemek s novostavbou rodinného domu se nachází na okraji obce a přímo navazuje na krajinu. Především z horní vyvýšené části řešeného území je pěkný výhled na okolní pobřežní porosty a okraj lesa. Optický kontakt zahrady s okolím je třeba zachovat a řešení úprav přiblížit charakteru obklopujícího přírodního prostředí.

Protože majitelé trvali na vytvoření soukromého, nikým nerušeného prostoru, je zahrada, ze strany navazující na obec, obehnána vysokým zděným plotem, který je ale potřeba ze zahrady zakrýt a zjemnit jeho monotónní křivky. Proto jsou po obvodu zahrady navrženy porosty vyšších keřů, v kombinaci s popínavkami.

Vzhledem k tvaru a velikosti pozemku a umístění staveb je zahrada rozčleněna na několik částí s různou funkcí a předpokládaným využitím. Ty na sebe opticky navazují, ale jsou fyzicky odděleny keřovým záhonem nebo stavbou.

Obrácený pohled na prostor kolem bazénu na koupání

Obrácený pohled na prostor kolem bazénu na koupání

Vstup s přehledem
Vstupní a příjezdová komunikace je proti terase a celé ploše zahrady vyvýšená. Od vstupu tak bude možno přehlédnout celý mírně se svažující pozemek, přes terasu s koupacím bazénem, louku, přírodě blízký rybníček až k altánu v závěru zahrady a samozřejmě i dál do krajiny.

Tato plocha bude vítat návštěvy rodiny, má proto reprezentativní charakter. Tomu odpovídá i výběr rostlin. Ten je zvolen tak, aby záhony působili co nejefektivněji během celého roku.

Společenská terasa u domu
Tato část zahrady by měla sloužit především k oddychu a odpočinku, relaxaci, ale zároveň je také součástí reprezentativních ploch zahrady. V této části zahrady vznikne detailně prokomponovaná a esteticky celoročně zajímavá zahradní úprava.

U domu je navržena terasa s bazénem a dvěma kruhovými plochami. Dvě kruhové podesty jsou navrženy ze dřeva a budou o výšku jednoho schodu vyvýšené. To umožní jejich přesah nad vodní plochu bazénu. Vhodné budou především pro umístění lehátek, nebo přímo pro ležení a slunění. Posezení pak může být umístěné na zámkové dlažbě u vchodu do domu, nebo na větší dřevěné podestě.

Keřové a květinové záhony jsou navrženy s ohledem na vysoký stupeň intenzity využívání tohoto prostoru. Také trávník v okolí bazénu by měl být intenzivně udržován, protože bude sloužit nejen k slunění, ale také pro hry a běhání dětí. V okolí bazénu jsou vysázeny ve větším množství jehličnaté a stálezelené dřeviny a trvalky, aby se zabránilo znečištění bazénu.

Pohled na prostor u domu s bazénem a dřevěnými platy

Pohled na prostor u domu s bazénem a dřevěnými platy

Sad a užitková zahrada
Nejvhodnější místo pro umístění užitkové části se sadem vzniklo v rohu za domem, kde nebude rušit výhledy uvnitř zahrady.

V užitkové části se nachází záhony na pěstování ovoce a zeleniny a několik ovocných stromů tvořících malý sad. Měly by zde být vysázeny i ovocné keře. Součástí hospodářského koutu je i skleník.
Plocha pak plynule navazuje na další stavbu na pozemku: zahradní domek.

Zahradní domek
Jde o zastřešené posezení s krbem. Z této stavby se vchází i do rozlehlého sklepa zabudovaného ve svahu za domkem. Tato stavba bude využívaná především jako letní kuchyň a při posezení za deštivého počasí. Na stavbu přímo navazuje půlkruhová zpevněná plocha, na které je možno umístit jídelní stůl při pěkném počasí, aby pani domu nemusela nosit jídlo daleko.

Rodinný dům je se zahradním domkem propojen chodníkem a schodištěm, nad kterými je navrženo několik dřevěných prvků ve tvaru písmene U. Ty budou sloužit jako opora pro popínavé rostliny.

Horní louka
Největší prostor zahrady zabírá velká louka oblemovaná porosty v dolní části zahrady. Má přírodní charakter a jsou zde použity druhy nenáročné a odolné. Protože se zde počítá s minimální údržbou, bude zachován luční charakter trávníku, který by měl být kosen jen několikrát do roku. Po obvodu pozemku jsou navrženy především keřové záhony, tvořící zelený plášť pozemku (jakousi kulisu zahrady).

Louka je doplněna několika kusy zajímavých jehličnatých stromů. Prostor dolní louky bude využit i na výsadbu větších ovocných stromů, které se do užitkové části za domem nevešly, nebo by jim tato poloha nevyhovovala.

Pro klidnější odpočinek a relaxaci je určena i kruhová lavička pod stromem. Bude z ní pěkný výhled do celé dolní části zahrady.Luční trávník ve velké ploše bude působit velice kontrastním, zklidňujícím dojmem vůči členitým sousedícím porostům.

Přírodní jezírko a altán v závěru zahrady

Přírodní jezírko a altán v závěru zahrady

Jezírko s mostkem
Velmi atraktivním prvkem dolní vzdálené zahrady bude jezírko s mostkem a podestou. Vodní prvek je doplněn malým oběhem vody. Voda vyvěrá z vodopádu u menší části jezírka a pomalu protéká pod mostkem do větší části vodní plochy. Vodní plocha je obklopena trvalkovým a keřovým záhonem. Výběr rostlin je přizpůsoben vláhovým podmínkám stanoviště.

Opřen o zábradlí mostku čí z lehátka postaveného na podestu bude si moci pozorovatel dokonale vychutnat působivost tohoto prostoru. Krásu jednotlivých rostlin, jejich květů, růstu i tvaru listů, bude moci pozorovat život nad i pod hladinou, nebo naslouchat zvukům padající vody přes kaskádu z kamene.

Altán nakonec
Vnitřní prostor zahrady je ukončen altánem. Z něho bude pěkný výhled na dolní část zahrady s jezírkem. Zahrada je ve směru jihozápadním ukončena stavbou altánu, který tak bude dalším obohacením vybavenosti v zahradě. Intimita a uzavřenost je dána už konstrukcí stavby a ještě více bude podpořena výsadbami v jejím okolí. Skryt před pohledy může návštěvník své okolí nerušeně pozorovat.

Celá dolní část zahrady bude mít spíše soukromí, intimní charakter a bude sloužit pro relaxaci, pasivní i aktivní odpočinek všech členů rodiny.