Realizace

Na základě projektu, ať už našeho nebo zpracovanou jiným projektantem provádíme realizaci díla. Ta může probíhat tzv. na klíč, nebo po dílčích částech. Například pouze dodávka rostlin, nebo jen výsadba vzrostlých stromů či založení květinového (trvalkového) záhonu. Ke každé akci přistupujeme individuálně a podle přání zákazníka.

Pro zákazníka zabezpečíme provedení terénních úprav, vytýčení navržené zahrady, ve spolupráci s odbornými firmami zbudování cest, zpevněných ploch, pergol, instalaci osvětlení a závlahového systému i jiných technických prvků zahrady. Vytvoříme pro Vás skalku, suché květinové zídky okrasné, nebo dnes stále populárnější koupací přírodní jezírko. Trávník založíme přímým výsevem nebo položením travních koberců. Dále provádíme výsadbu vzrostlých stromů, založení keřových, trvalkových i letničkových záhonů, ale také zrealizujeme střešní zahradu.

Postupu prací, zajištění rostlinného i ostatního materiálu předchází zpracování podrobného položkového rozpočtu. Veškeré práce, objednávka rostlin, založení vegetačních a technických prvků i nabídková cena probíhá na základě zpracovaného a odsouhlaseného projektu.