Veřejný prostor

Park Háječek v Českých Budějovicích

 

Parková úprava před Albertem ve Vodňanech

 

Úprava parčíku u viaduktu ve Strakonicích

 

Úprava veřejného prostranství na náměstí v Mírovicích

 

Úprava vybraných ploch na náměstí ve Vodňanech