Projekce

Projekt nebo jen rozvaha nad budoucí zahradou by měla vždy předcházet prvnímu kopnutí do země. Je to proto, že vždy se jedná o komplex požadavků a představ investora na vymezený prostor. Ty je důležité sladit s možnostmi místa, souvislostmi s okolím i odbornými kritérii a pravidly oboru a vytvořit koncepčně ucelený návrh, kde všechny plánované prvky  budou vzájemně sladěny.

Plánování zahrady začíná vždy osobní návštěvou a konzultací na místě záměru a prodiskutování všech přání a představ se zákazníkem. Pro následný projekt jsou důležité podklady. Například katastrální mapa, projekt objektu atd. Tyto podklady se doplní zaměřením zahrady a fotodokumentací zpracovanou na místě.

Na základě tohoto jednání je nejprve vypracována architektonická studie, která je vyhotovena většinou ve dvou variantách. Po odsouhlasení záměru je vypracován podrobný prováděcí projekt. Na Základě tohoto dokumentu je možné zpracovat podrobný rozpočet díla.

V případě komplikovaných projektů může být součástí dokumentace kromě půdorysu řezy terénem, perspektivní pohled nebo 3D vizualizace.

Typologicky tedy pro Vás můžeme zpracovat zahradní projekt soukromé zahrady, veřejného i vyhrazeného prostoru, ozelenění průmyslových areálů, návrhy dětských hřišť a enviromentálních školních zahrad, obnovou historických zahrad a zpracovat i speciální zahrady (meditativní zahrada, střešní zahrada, zahrada pro nevidomé). Pro město pak pasportizaci a inventarizaci dřevin.

Projekční, poradenské a konzultační služby poskytuje v po celé České republice i na Slovensku.
Individuální přístup k zákazníkovi jde ruku v ruce s vytvořením zahrady podle přání zákazníka.