Procházka kolem domu

Minimální prostor vybízí k nevšedním řešením.

Jak si na malé ploše udělat místo pro posezení, radost z květin, malý záhonek se zeleninou i místo pro hru dětí? Je nezbytné dokonale promyslet a úsporně umisťovat jednotlivé prvky a aktivity. Pak se i u takto těžko řešitelné úlohy můžeme dobrat kvalitního a funkčního díla.
V ukázkovém případě jde o novostavbu rodinného domu, kde prostor pro zahradu je vyčleněn na různě širokých nebo spíše úzkých pruzích kolem domu.

Přírodní vlny

Pohled na předzahrádku ve variantě A

 

Pohled na předzahrádku ve variantě A

 

Koncepce zahrady je postavena na vykroužených travnatých plochách olemovaných výsadbami dřevin a trvalek. Společným prvek pro celou zahradu je použití kamene v kombinaci se stávající betonovou dlažbou. Kámen je použit např. ve formě šlapákového chodníku, který prochází rohem za garáží, umožňuje přístup k lavičce v rohu i přístup k jednotlivým záhonům v užitkové části.

Předzahrádka – tato reprezentační plocha je řešena jako kombinace keřových a trvalkových záhonů, které jsou v duchu celé koncepce doplněny trávníkem. Vzniknout tak dvě “bubliny“ trávníku, které budou kontrastovat s bohatě kvetoucími keři a trvalkami.
Jako výrazné vertikální dominanty jsou v rozích zachovány původní dřeviny (smrk, švestka).

Užitková část – je umístěna na boční hraně rodinného domu. Od chodníčku probíhajícího podél západní fasády stavby je užitková část opticky oddělena řadou ovocných keřů. Přístup je zabezpečen dvěma vchody.
Tvar jednotlivých záhonů odpovídá tvarování celé zahrady.

 

 

Zadní část zahrady varianta A

 

Zadní část zahrady varianta A

 

Obytná část za domem – vychází z tvarování původní půlkruhové terasy u domu. Ve východní části na ni navazuje zpevněná kamenná plocha s pískovištěm.
Na opačné straně k terase přiléhá trvalkový záhon ve tvaru výseče kruhu.

K zastínění  této části zahrady zvláště v horkých letních měsících přispěje úzkokorunný kultivar listnatého stromu umístěný na okraj pozemku. Ten taky opticky oddělí samostatné místo pro lavičku v rohu pozemku. Tato plocha je vydlážděna kamenem a doplněna trvalkami.

Nezbytná pro příjemný pobyt na zahradě je travnatá plocha. Ta začíná u pískoviště pokračuje úzkým pruhem mezi stavájícím thujovým plotem a terasou, nakonec jazykovitě vybíhá až ke vzrostlé švestce.

 

 

Přesné hrany

 

 

Pohled na předzahrádku ve variantě B

 

Pohled na předzahrádku ve variantě B

 

Druhá varianta je pojata v modernějším duchu. Koncepčně je řešena na základě diagonál a linií domu a chodníků. Významným prvkem v této prostorově velmi stísněné zahrádce jsou tvarované živé ploty, které oddělují zahradu od okolí a v rámci vnitřního prostoru jej dělí na jednotlivé funkční části.

Předzahrádka – především zde je použití tvarovaných živých plotů podstatnou součásti kompozice. Díky tomu je zahrádka rozdělena na dvě části: vjezd a vstup s novým stromem.
Kolem jedné zvlněné vstupní cesty je navržen nízký živý plot vytvářející obdélník. Uvnitř je vyplněn nízkými a vně vyššími trvalkami. Vjezd i užitková část jsou od vstupní plochy odděleny vyšším živým plotem.

Užitková část – tentokrát je užitková část umístěna do severozápadního rohu. Přístupná je chodníčkem od domu. Ten se několikrát zalamuje a pokračuje jižně do zahrady. Vlastní záhonky jsou ze všech stran uzavřeny živým plotem, ovocnými keříky a keřovým záhonem. Tím je tato část úplně vyčleněna od zbytku zahrady.
Před kuchyňské okno směrem do ulice je vložen obdélníkový bylinkový záhon.

 

 

Zadní část zahrady varianta B

 

Zadní část zahrady varianta B

Obytná část za domem – terasa za domem je rozšířena dřevěnou podestou a je do ní vloženo pískoviště. Terasa včetně přilehlých místností rodinného domu je otočena k jihu, a proto je k jihozápadnímu rohu navržena dřevěná pergola s popínavými rostlinami umístěná do trvalkového záhonu.Od jihozápadního rohu domu vede diagonálně jeden schod. Je navržen z důvodu srovnání výšky terasy u domu a přilehlého trávníku.

Do jihozápadního rohu je vloženo druhé posezení. Povrch je navržen opět ve dřevě. Od posezení k užitkové části vede šlapákový chodník. Jeho tvarování odpovídá charakteru navržené kompozice.

Obytná část s předzahrádkou je propojena chodníkem trasovaným podél garáže a vyúsťující u studny. Je sem navržen záhon volně rostoucích vyšších keřů, které oddělí vjezd ke garáži od okolí.