Přestavujete starší zástavbu?

Obnova nebo přestavba starší zástavby je spojena s řadou změn původních dispozic a vybavení, které již nepoužíváme a  nahrazujeme je vybavením modernějším. Prádelnu za automatickou pračku, vytápění uhlím za plynové, chlívky a kotce pro domácí zvířata za mražené potraviny ze supermarketů. To vede k otázce. Co s těmito prostory po jejich dosloužení?
Pohled z ptačí perspektivy
Pohled z ptačí perspektivy

V případě prádelny či chlívků tento problém majitel rodinného domku s malým vnitřním dvorkem řešil jednoduše, avšak radikálně. Zboural je. Tím vznikla sice o něco větší, stále však velmi stísněná a provozně složitá plocha.
Jediným vstupem ze severní strany vcházíme na dvorek, který je ze všech stran vymezen zdmi. Na protilehlé straně se nachází společná studna se sousedy s dřevěnou palisádou. Na západní straně je technické zázemí domu s dílničkou a skladištěm. Stavba se třemi železnými dveřmi. Východní stranou vstupujeme do domu vyvýšeného o tři schody. V jihovýchodním výklenku při stěně domu se nalézá původní skluz na uhlí. Dnes zastává funkci odvětrávací.
Tento velmi malý obestavěný prostor vydlážděný zčásti přírodním kamenem a zčásti vybetonovaný by měl plnit několik funkcí. Především by měl sloužit jako terasa u domu s posezením pro všechny členy rodiny i případné návštěvy. Hlavní výhodou takové dispozice je vytvoření nerušené, od pohledů ze sousedních pozemků oddělené, odpočívadlo.

Pohled z ptačí perspektivy
Pohled z ptačí perspektivy

Zde uváděné dvě varianty mají obdobné rozložení záhonů po obvodu vnitřního dvorku. Protože se jedná o velmi stísněný prostor, jsou zde použity především rostliny popínavé a zakrslé, nízké a plazivé kultivary a některé druhy listnatých i jehličnatých dřevin v kombinaci s trvalkami. Tak bude možné i na tak omezeném místě stvořit různobarevnou a tvarově bohatou směs rostlin, která bude velice dobře působit během celé vegetační sezóny ale i v zimním období.
V obou variantách je použit prvek lehké dřevěné (případně kovové) konstrukce, jenž bude celý vnitřní dvorek částečně zastřešovat. Společně s popínavými rostlinami vytvoří zastíněné posezení. V tomto prostoru tak bude příjemný chládek i za velmi teplých a slunečných dnů.
Vnitřní dvorek je podle požadavku investora rozčleněn na několik výškových stupňů. Vhodně rozčleňuje prostor dvorku a vytváří více úrovní, což je pro pobyt, posezení i přístup příjemnější a zajímavější. V prostoru pro sezení je použito dřevěné plato, protože tento materiál je díky svým tepelným vlastnostem ideální pro sezení v chladných i horkých měsících roku.

Varianta A

Půdorys varianty A.
Půdorys varianty A.

Tato varianta, v níž se jednotlivé navržené linie vlní a vzájemně prolínají, má dynamičtější a přírodní charakter. To je viditelné nejen na okrajích záhonů, ale především na tvarování dvou výškových stupňů dlažby a dřevěné podesty. Přírodní charakter kompozice podtrhuje také šlapáková cestička ke studni s dřevěným poklopem a obkladem, sloužící jako příležitostní lavička. I volba taxonů by měla být v souladu se zvoleným typem úpravy.
V tomto případě jsou konstrukce pro popínavky seskládány do spirály a dávají pergole nevšední a atraktivní ráz.

Vnitřní prostor dvorku bude doplněn mobilními nádobami s letničkami a zakrslými dřevinami. Ty jsou umístěné především v prostorech se srážkovým stínem a bude u nich nutná zvýšená péče – zálivka.

U tohoto řešení jsou nutné některé úpravy. Návrh zvýšené terasy je zakončen před posledními třetími dveřmi. Je zde nutná úprava výšky dveří.

Varianta B

Půdorys varianty B.
Půdorys varianty B.

Tato varianta vychází z dispozice rodinného domu a přilehlých staveb, což činí prostor statičtější, přísnější a mnohem formálnější. Na druhé straně však více funkční.
Návrh je kombinací diagonál a přímek rovnoběžných s budovami nebo zdmi na hranici pozemku. Tyto tvary (například s diagonálně pokládanou dlažbou) dvorek opticky rozšiřují a dodají mu na zajímavosti.
Diagonály jsou viditelné i na umístění a řešení lehké dřevěné (případně kovové) konstrukce. Kolmé hrany a diagonály jsou použity také u výškových stupňů a dřevěné podesty, na které je umístěno posezení a centrální část pergoly. V celém prostoru dvorku jsou jako doplňující prvek použité plochy s oblázky. Ty budou vyplňovat především místa ve srážkovém stínu pod balkonem a vedle vstupní podesty. Plochy jsou ještě doplněny mobilními nádobami s výsadbou letniček a nízkých dřevin. Obdobně i zde bude nutno sledovat stav zálivky v nádobách.

Tato varianta nepočítá se změnami ve výškovém členění dveří na hospodářské budově.