Originální dům si žádá originální zahradu

Parcela nad městem s krásnými výhledy do krajiny i na panorama historického jádra, dům i zahrada ušité na míru. To nemusí být nesplnitelný sen. Není to jen otázka financí, ale také pečlivého výběru a trpělivého plánování.
Ukážeme vám originálně řešený dům, na který navazuje rozlehlá parcela s mnoha výhledy na okolní louky a les i na zmíněné městečko v údolí. Nenarušit tyto výhledy a zároveň vytvořit pro majitele příjemný vnitřní prostor pro odpočinek i aktivní relaxaci to byl hlavní úkol pro zahradního architekta.

Pohled na zadní část zahrady.

Pohled na zadní část zahrady.

Koncepce zahradní úpravy, její členění a tvarování vychází částečně z architektonického řešení rodinného domu. Tyto strohé linie jsou kombinovány s oblouky, kruhy a jeho částmi, které dodají zahradě měkkost a ladnost.

Ze zimní zahrady do bazénu

Z domu na terasu s bazénem se vystupuje přes zimní zahradu nebo přímo z obývacího pokoje. Terasa je vyvýšena nad okolní terén zahrady a proto z ní bude krásný výhled na celý prostor zadní části zahrady, panorama města i okolní krajinu. Z tohoto důvodu jsou ve směru výhledů použity nižší keře a střední keře coby solitéry.

Terasa je velice prostorná a navazuje na bazén, do kterého je vstup přímo z ní. Bazén je z větší části obklopen keřovým, případně květinovým záhonem, jenž bude jednak vhodně doplňovat vodní plochu, a zároveň působit v zahradě přirozeným dojmem.
Tento efekt však lze využít jenom bez zastřešení bazénu. Na zakrytí vodní plochy je zde navržena fólie rozložená nad hladinou vody.

Na úkor provázanosti rostlin s vodní plochou v bazénu je zde kolem něj omezen průchod. Nástup do bazénu je tak možný jenom z terasy nebo z trávníku u dřevěného plata.

Dětský koutek

Dětský koutek zde přímo navazuje na hlavní terasu a je na něj výhled z obytných prostor domu. Rodiče tak budou mít přehled nejen o dětech, ale hlavně o činnostech kolem domu. Dětský koutek je složen z pískoviště s malou dřevěnou lavičkou tvarovanou do půlkruhu. Až děti vyrostou, jde možné změnit pískoviště na malé okrasné jezírko (případně zvýšený záhon).

Na pískoviště přímo přiléhá dřevěný překlad. Ten je určen pro umístění dětské houpačky nebo sítě pro lezení větších dětí. V budoucnu ho můžete využít na houpací lavičku, případně ho nechat popnout zajímavou popínavou rostlinou.

Protože v rodině jsou i větší děti, bude na hraně dřevěného překladu stát koš na  míčové hry.

Výhled z lavičky pod stromem.

Výhled z lavičky pod stromem.

Posezení u ohně

Ohniště leží v jižním rohu zahrady a je z něho pěkný výhled na celý prostor zahrady (především terasu s bazénem) a okolní krajinu. Mělo by sloužit nejen jako odpočinkový kout a možností opékání, ale i jako praktické místo na spalování odpadu ze zahrady.
Posezení v budoucnu můžete doplnit dřevěnými prvky – pergola, jednoduchá střecha.

Kruhová lavička

Zajímavým prvkem v této variantě zahrady je umístění kruhové lavičky pod vzrostlým stromem. Jedná se o solitérní strom střední velikosti s pravidelnou kulovitou nebo oválnou korunou.
I tento prvek je založen na využití výhledů v zahradě i mimo ní. Pro mnohočlennou rodinu jsou důležitá místa v zahradě, kam je možno se uchýlit s knížkou nebo s menší návštěvou a nerušeně zde posedět.

Socha či kámen

Zahrada je oživena dvěma uměleckými prvkami. Jeden je na výhledu z obývacího pokoje. Měla by to být vyšší štíhlá socha (případně kámen) nebo sloupovitý kultivar dřeviny.

Druhý obdobný prvek je umístěn na výhledu ze zádveří. Socha, nebo kámen je v tomto případě posazen do kruhového štěrkového pole, kolem kterého prochází přístupový chodníček.

Sad a užitková zahrada

Užitková část je na severní hraně pozemku v blízkosti kuchyně a skladu na zahradní potřeby. Její tvarování vychází z půdorysného členění celé zahrady a její výtvarné koncepce. Ovocné stromy nejsou seskupeny klasicky do jednoho místa (sadu), ale jsou roztroušeny po celé ploše jako součást zahradní kompozice společně s okrasnými stromy a keři.

Posezení na terase.

Posezení na terase.

Zídky a svahy

Většina projektů zahrad se musí vypořádat s výškovým členěním pozemku. V tomto případě bylo výškové členění na severní hraně pozemku řešeno soustavou zídek a svahováním v zadní části zahrady.

Protože u domu je nedostatek prostoru, byl zde výškový rozdíl mezi původním terénem a zařezáním domu do svahu vyřešen zídkami z přírodního kamene, které časem zarostou a budou působit jako přirozená součást zahrady. V jednom z výklenků zídky se počítá s umístěním šňůr na prádlo, které tak nebudou rušit výhledy z terasy na zahradu a okolí.

Předzahrádka

Samostatnou kapitolou je vždy řešení předzahrádky. I když tvarově navazuje na celkové řešení zahrady plní vždy jiné funkce, než soukromé prostory za domem.

Proto i v tomto případě je předzahrádka více formální a využívá efektních květinových záhonů, keřů a kamenné dlažby v kombinaci s kruhem vysypaným štěrkem. Přístupový chodníček vlastně obchází tento kruh a přinutí tak pozorovatele všimnout si sochy v jeho středu.
Přístup do dvojgaráže je řešen tak, aby umožňoval příjezd kolem domu i do zadní části zahrady.

Snahou zahradního architekta bylo vytvořit kolem nápaditě řešené stavby rodinného domu rovnocenný zahradní prostor. Vzhledem k věkové i zájmové různorodosti zde žijící rodiny jsme navrhli zahradu nejen na pohled efektní, ale také plnící mnoho různorodých funkcí a nároků.

Půdorys zahrady.

Půdorys zahrady.
 

Popis půdorysu:
1. Tři lípy a křížek
2. Socha nebo kámen
3. Příjezd do zadní části zahrady
4. Užitková část
5. Kompost
6. Kruhová lavička pod stromem
7. Posezení s ohništěm
8. Bazén
9. Dřevěná podesta
10. Terasa u domu
11. Zimní zahrada
12. Socha nebo sloupovitý keř
13. Místo na sušení prádla