Obývací pokoj na zahradě

Obytná hodnota zahrady je daná tím, že její prostor plní také některé z funkcí bytu, samozřejmě v závislosti na počasí. Jde tedy o rozšíření obytných místností směrem do zahrady. Konkrétně o obytnou terasu navazující přímo na místnosti rodinného domu, která ne vždy splňuje všechny požadavky majitelů na její účel, prostor. Je proto logické, že v zahradách buduje jedno nebo více odpočívadel v okolí domu.

U zahradního krbu

Pohled na prostor u krbu a posezení navržené na míru.

Pohled na prostor u krbu a posezení navržené na míru.

I když v tomto případě jde o poměrně malou obytnou část zahrady, chtějí její majitelé vytvořit v rohu zahrady novou „zahradní místnost“. Jak to už u malých pozemků bývá – na malý prostor mají jeho majitelé velké požadavky. Cesta ke konečnému řešení byla dlouhá. Vytvořili jsme několik variant, ze kterých jme nakonec zkombinovali konečný tvar s požadovanými funkcemi.

Musel se sem vejít zahradní gril, posezení pro rodinu a přátele, příležitostně zavěšená houpací síť. Aby se kolem krbu vešlo co nejvíc lidí, odsadili jsme ho od plotu. Mezi vlastním krbem a plotem, resp. treláží tak vznikl prostor pro odkládací pult. Jeho výška by měla být o něco vyšší než výška stolu, aby se na něm dalo pohodlně připravovat jídlo. Mezi krbem a lavicí pak bude umístěn stůl. Odkládací pult i stůl jsme doporučovali vybudovat z kamene, cihel nebo dlaždic, které můžou být použity i na dlažbu kolem krbu. Dřevo jako hořlavý materiál v bezprostředním okolí krbu je lepší používat omezeně.

Detail řešení posezení posezení s krbem.

Detail řešení posezení posezení s krbem.
 

Sedací plocha vestavěné lavice, případně přenosné stoličky umístěné v bezpečné vzdálenosti od krbu, však můžou být vyrobeny ze dřeva. Při budování posezení je vhodné zvážit i použití dřevěné podlahy. Ta však musí být vhodně upravena a dostatečně izolována, aby nepodléhala povětrnostním vlivům.

Výhodou dřevěné podlahy jsou její vlastnosti, především vodivost tepla. V létě není tak rozpálená jako dlažby a v zimě je proti nim zase teplejší. Aby celé posezení vypadalo jednotně, měli bychom zvolit stejný druh dřeva i barvu nátěru na dřevěné prvky, včetně konstrukce pergoly a treláží.

Půdorysné řešení celé zahrady.

Půdorysné řešení celé zahrady.

Dominantou této partie má být menší strom. Zvolili jsme kulovitou formu javoru (Acer platanoides ´Globosum´), který je vysazen v  menším záhonu uprostřed posezení. Důležité pro jeho zdravý vývoj je vhodná úprava půdy v prostoru budoucího kořenového systému rostliny, který bude později určitě zasahovat svou plochou pod větší částí posezení. Vhodné je zvolit takové materiály, které umožní dostatečný přístup vody a vzduchu ke kořenům stromu. Realizaci bychom v tomto případě svěřili do rukou odborníkovi.
Celé posezení bude orámováno lehkou dřevěnou konstrukcí, kterou můžeme stavět až po osazení stromu.

Sezení v blízkosti vody přináší požitek z pozorování vodní hladiny a života kolem ní.

Sezení v blízkosti vody přináší požitek z pozorování vodní hladiny a života kolem ní.
 

Jeden ze sousedních plotů má výšku jen něco kolem metru, což by nezaručovalo intimitu a soukromí posezení. Proto je k odclonění navržena treláž s popínavkou. Aby rostlina popnula nejen treláž, ale i část lavice nad posezením, musíme vybrat odolný a vitální druh, který bude dostatečně po celou sezónu prostor clonit.

Aby se v prostoru posezení příjemně odpočívalo, je vhodné osázet jeho okolí zajímavými, atraktivními rostlinami – samozřejmě s přihlédnutím k daným podmínkám.

Posezení u vody

Na rozdíl od prvního příkladu byla tato zahrada částečně osázená a do větší části řešené plochy zasahoval sad. Abychom vytvořili dostatečně velkou rekreační plochu zahrady, navrhli jsme vykácení poslední řady ovocných stromů. Zároveň jsme posunuli hranici až za dvě jabloně, které se tak stanou součástí okrasné části.

Půdorys zahrady s posezením u vody.

Půdorys zahrady s posezením u vody.
 

Přáním majitele bylo vytvoření obytné terasy u nově navržené vodní plochy, jezírka. Přidali jsme ještě vchod (branku) do užitkové části. Základním tvarem opakujícím se v půdoryse posezení je výřez kruhu. Vodní plocha je pak navržena tak, aby imitovala přirozenou zátočinu, tůňku. Tento dojem ještě zdůrazňují oblázky rozložené po jejím okraji.
Základním předpokladem vytvoření příjemné rekreační plochy bylo odclonění užitkové části a sousedních pozemků. Plochy keřových záhonů jsou proto situovány především po okraji plochy.

Z posezení, které je vhodně situováno v rohu zahrady bude nepochybně pěkný výhled na všechny záhony v okrasné části. Největší pozornost by měla upoutat vodní plocha osázená vlhkomilnými a vodními rostlinami a také zajímavá partie složená především z vřesovištních rostlin vzniklá na západní straně rodinného domu.