Navrhujeme zahradu třikrát jinak

Čim více omezení a nároků je na tvůrce zahrady požadováno, tím víc se musí odchýlit od zaběhnutého schématu. Úzká dlouhá parcela navíc ve svahu a s nemalými požadavky majitelky vedla k několika nevšedním a tvarově odlišným variantám jedné plochy.

 

 

Řešení zahrady s použitím pražců a oblázků.

 

 

 

 

 

 

Dvě samostatné terasy jsou odděleny skalkou a doplněny zajímavým chodníkem.

 

 

 

 

Všechny tři řešení vymezují prostor pro požadované aktivity obyvatel rodinného domu (užitková zahrada, posezení, vodní prvek) a zároveň je viditelná snaha o nevšední výtvarné řešení zahrady. Každá z variant řešení se jiným způsobem vypořádala s výškovým rozdílem původní parcely.

Pražce a oblázky

V této variantě je řešený prostor rozdělen na dvě terasy. Do obou jsou navrženy různě široké pásy, které budou plnit funkci chodníku. Je tvořen kombinaci dřevěných pražcu a oblázků. Prostor je ještě doplněn skupinami kamenů umístěnými do keřových záhonů. Mezi oběma terasami je umístěná skalka a schody z volně naskládaných kamenů. Do horního srpku pochozí plochy je včleněna lavička, která poskytne prostor pro klidné rozjímání a pozorování horní části zahrady. Na západní hraně pozemku je umístěn vodní prvek, na který je pěkný výhled z terasy u domu. Užitková část s kompostem je umístěna do severozápadního rohu pozemku.

 

 

 

Řešení zahrady s použitím šlapáků a zídek.

 

 

 

 

 

 

Spolu s užitkovou částí vytváří toto řešení čtyři terasy propojené chodníkem i šlapáky.

 

 

 

 

Šlapáky a zídky

V této variantě je prostor zadní části zahrady rozdělen na tři části okrasné a čtvrtou tvoří užitková zahrada. Výškové rozdíly vyrovnávají zídky umístěné na hranici jednotlivých teras.

Komunikační trasy jsou v tomto případě dvě. Jedna je vedena po západní hraně pozemku jako dlážděná souvislá plocha. Druhá je tvořená šlapákovými chodníčkem, který spojuje terasu u domu s kruhovým posezením na druhé terase. Odtud pokračuje po schodišti na třetí terasu, přechází přes menší dřevěný můstek, kolem prameniště až ke vstupu do užitkové části.

Prostor kruhové terasy je ještě obohacen jezírkem s chrličem. Pod třetí zídkou je do vydlážděného půlkruhu umístěna lavička. Na horní terasu je kromě kompostu, užitkových záhonů a ovocného stromu situován vydlážděný půlkruh. Poslouží pro odkládací a manipulační prostor, ale i jako vyhlídkové místo.

 

 

 

Řešení zahrady s použitím dřevěných prvků a kamenů.

 

 

 

 

 

 

Dominantní kruhový motiv na okrajích teras, v tvarování dřevěných podest i výsadbě užitkové části.

 

 

 

 

Dřevo a kámen

Třetí varianta rozděluje prostor na dvě travnaté terasy, zpevněné po okrajích zídkami. Celé zahradě dominuje esovitě zvlněný chodník, který je vyskládaný z velkých kusů lomového kamene v kombinaci s oblázky. Tento chodník by měl zároveň imitovat suché koryto řeky. Zajímavým prvkem je nahrazení schodiště mezi terasami rampou.

V horním rohu je umístěn malý vodní prvek (prameniště s malým jezírkem). Ve všech třech variantách je možno použít prameniště, potůček i jezírko naplněné vodou, nebo prameniště i koryto řešit jako suché, tj. vyskládané z kamenů bez průtoku vody a vodou pak naplnit jenom jezírko.

Ve východním rohu je umístěna užitková část oddělena řadou ovocných stromů. Míst pro sezení je zde navržených několik. V horním rohu u prameniště je dřevěná podesta pro umístění jedné lavičky. Na druhé terase je kruhová dřevěná podesta pro větší společnost a na spodní terase je to vydlážděná plocha s jednou lavičkou.