Navrhujeme zahradu tří částí

Zdánlivě nevhodný pozemek pro stavbu rodinného domu. Jeho výstavbou byla parcela rozdělena do tří částí, které jsou propojeny a vzájemně se doplňují. Různé aktivity rodiny jsou tak dokonale odděleny a skryty pohledům z okolí. Svažitý pozemek navíc umožňuje zajímavé pohledy na dominanty přilehlého městečka a jeho okolí.

Charakter řešení navržených úprav je uvolněný, neformální, převážně pracující s oblými křivkami a oblouky. Dodržuje to i trasování cest, obrysy zpevněných ploch i tvarování technických a vegetačních prvků.

Reprezentativní část – předzahrádka a vstup

Klasická předzahrádka je zde ještě doplněna netradičně umístněnou terasou, zvětšenou o dřevěné plato čtvrtkruhového tvaru. Při posezení zde bude možné se pokochat pohledem na květinový záhon osazený k tomuto účelu do plochy trávníku.

Vstupní prostor je uzavřen od silnice nízkým dřevěným plotem s podezdívkou z betonových prefabrikátů, clonou z keřů a jedním listnatým stromem. Otevřený do silnice zůstal pouze vjezd do garáže. Zídky jsou v duchu tvarování celé kompozice zaobleny.

Dominantou obytné části zahrady je bazén a schodiště vedoucí k obytným místnostem v patře.

Dominantou obytné části zahrady je bazén a schodiště vedoucí k obytným místnostem v patře.
 

Obytná část – dominanta schodiště a bazénu

Prioritou návrhu je maximální využití svažitého terénu a pohodlné propojení všech tří částí. Prvotním úkolem bylo řešení schodiště, které propojuje první obytné patro s  pobytovou částí zahrady. To začíná kruhovou podestou předsunutou před terasu, pokračuje kolem jižní fasády domu, kopíruje arkýř a končí u zpevněné plochy, která se obtáčí kolem kruhového záhonu. Do něj je možné umístit například drobný vodní prvek, sochu, případně zajímavý kámen. Schodiště spojující terasu se zahradou by mělo být vzhledem k mohutnosti stavby lehké a vzdušné. Proto je jako materiál pro skelet navržena železná konstrukce a pro stupně tlakově impregnované dřevo.

Zpevněná plocha u paty schodiště je křižovatkou tří šlapákových chodníčků směřujících do různých částí zahrady. Z východu je trasována cestička od příjezdové komunikace, do které je vloženo odpočívadlo s lavičkou. K ní je z důvodu přistínění osazen menší listnatý strom.

Do zadní výše položené části je umístěn zahradní domek a také půlkruhové odpočívadlo s pergolou.

Do zadní výše položené části je umístěn zahradní domek a také půlkruhové odpočívadlo s pergolou.
 

Druhá trasa je spojnicí s jižním rohem. Sem studie navrhuje umístit oválný bazén. Na něj navazuje kruhové posezení s pergolou, které jednou svou polovinou přesahuje nad svah pod řešeným pozemkem. Za bazén k nejjižnějšímu rohu je navržen krátký šlapákový chodník ukončený prostorem pro sušení prádla.

Třetí chodník směřuje k východu. Do velmi stísněného prostoru mezi arkýřem a plotem je situováno pítko pro ptáky a úzkokorunný kultivar listnatého stromu (například okrasná hrušeň).

Předzahrádka vytváří soukromí pro posezení na terase u obýváku a zároveň zaujme kolemjdoucí.

Předzahrádka vytváří soukromí pro posezení na terase u obýváku a zároveň zaujme kolemjdoucí.
 

Pracovní část – zahradní domek a pergola

Západní část zahrady je od místní komunikace odcloněna záhonem navlněným podél plotu a doplněným jedním listnatým stromem. V rohu pod stávající borovicí je situován zahradní domek se zpevněnou plochou. Přibližně uprostřed jihovýchodní hranice nad příkrým svahem je vložena půlkruhová zpevněná plocha s pergolou. Využít ji bude možné třeba ke grilování nebo nerušenému posezení.

Svah pod pozemkem je navržen k osázení nenáročnými keři. Ty by měly vytvořit zelenou bariéru a vytvořit tak dokonalou intimitu pro pobyt na zahradě.

Půdorys zahrady.

Půdorys zahrady.
 

1. Terasa u domu, 2. Schodiště, 3. Místo pro lavičku, 4. Vodní prvek, 5. Místo pro sušení prádla, 6. Bazén, 7. Posezení pod svahem, 8. Pítko, 9. Posezení pod pergolou, 10. Zahradní domek, 11. Vjezd do garáže, 12. Květinový záhon, 13. Dřevěné plato u terasy

Text: ing. Marek Pěchouček
Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková