Navrhujeme zahradu s rizikem přívalové vody

Příroda je krásná, rozmarná, ale i zrádná, pokud podceníme její rizika. Navíc zásahy člověka narušily její harmonii a tak přichází období sucha, nebo právě povodní. Takovou menší povodeň zažívají i obyvatelé nově postaveného domku na okraji obce. Okolní polnosti nedokážou pohltit srážkovou vodu a na pozemek se tak valí voda přívalová.

Na tomto pozemku se řešila problematika zahrady a její koncepce v souvislosti s úpravou terénu a odvedením přebytečné vody z okolí. Také další požadavky majitelů byly zohledněny v obou variantách: umístění bazénu a jeho odclonění, navržení terasy u obývacího pokoje a u vstupu, ale také bezbariérový vstup do domu, to vše na netypicky tvarovaném pozemku.

Varianta A – suché koryto

Tvarovaní je založeno na křivkách a tvaru kruhu, použitém především k řešení zpevněných ploch. Hlavním motivem je zde suché koryto, navazující na jezírko u terasy před obývacím pokojem. Všechny technické i vegetační prvky jsou přirozeně navlněny a navozují nenásilný, uvolněný charakter celé kompozice. Motiv kruhu se zde několikrát opakuje: bazén, posezení u studny, skládání zpevněné plochy kolem západního rohu a výseče kruhu u vjezdu do zahrady, posezení u obývacího pokoje a z kruhu vychází i tvary zídek na svahu pod bazénem.

Suché koryto se vlní celou zahradou a má nejen estetický ale i praktický význam. Bude sloužit jako řečiště v období srážek, stahující přívalovou vodu. Začíná u zdi plotu malým náznakem vodopádu z kamenů. Pokračuje plochou vysypanou oblázky nebo štěrkem směrem za dům. Navazuje na plochu pracovní a místo možné skládky dřeva. V rohu je pak umístěn kotec, který nebude rušit pohled v zahradě a zároveň bude částečně chráněn.

Koryto se pak obtáčí kolem terasy a pokračuje fóliovým jezírkem s prameništěm. Alternativním řešením je vytvoření suchého jezírka z vyskládanými oblázky a kameny, jako imitace vodní plochy.

V předzahrádce je dominantou jemně se vlnící suché koryto v zadní části kruhový bazén.

V předzahrádce je dominantou jemně se vlnící suché koryto v zadní části kruhový bazén.

Od jezírka motiv pokračuje suchým korytem mezi oběma stavbami, kolem garáže pak splývá s okapovým chodníčkem u zdi stavby a končí dole u cesty. Technicky se jedná o mírně zahloubený žlab, na který je položena geotextýlie a fólie proti prorůstání plevelů. Ta bude překryta oblázky nebo štěrkem. Pro větší dramatičnost a zajímavější estetický výraz je vhodné koryto doplnit i většími kameny. V křížení koryta se zpevněnou plochou doporučujeme umístit drenáž a zapustit ji pod dlažbou tak, aby voda mohla bez problému protékat. V místě ukončení suchého koryta je třeba zabezpečit plynulý odtok přebytečné vody do kanalizace.

Předzahrádka je doplněna posezením se studnou a kruhovou lavičkou kopírující tvar zpevněné plochy. V horním rohu je ponechána brána a místo vjezdu je doplněno dlážděnou plochou v tvaru půlkruhu v duchu tvarování celé kompozice.

Řešení schodů ke vstupu do garáže je také v oblých křivkách. Mezi schodištěm a garáží je umístěná skalka, nebo záhon se solitérními kameny. Chodníček pokračuje ke kruhové podestě na rohu domu a k hlavní terase u vstupu do domu. Druhý možný přístup je podél východní fasády garáže. Tato trasa je bezbariérová.

Umístění bazénu (průměr 5 m) je předem dáno rozložením sítí na pozemku a jeho kruhový tvar odpovídá tvarosloví zahrady. Pro plynulý přechod z hlavní terasy je doplněn zpevněnou plochou výseče kruhu a kolem bazénu je také umístěna rampa, která navazuje na mírně se svažující terén trávníku. Hlavní výškový rozdíl pod bazénem řeší dvě zvlněné zídky. Pro odclonění tohoto prostoru od zadní hospodářské části je na vrchol zídky umístěna treláž s popínavými rostlinami.

Varianta A – suché koryto: 1. Kotec, 2. Uložení dřeva, 3. Pracovní plocha, 4. Suché prameniště, 5. Suché koryto, 6. Terasa u obýváku, 7. Prameniště, 8. Jezírko, 9. Vjezd do zahrady, 10. Posezení u studny, 11. Vstup na pozemek, 12. Skalka, 13. Vjezd do garáže, 14. Garáž, 15. Cesta k zadní parcele, 16. Jímka, 17. Hlavní terasa, 18. Bazén, 19. Dřevěná treláž

Půdorys varianty A – suché koryto

Půdorys varianty A – suché koryto

Oblázky jsou zopakovány i na příjezdu do zahradního domku. Plocha mezi kolejemi je jimi vyplněna a  kombinována s nízkými půdopokryvnými rostlinami. Pruh mezi příjezdem na zadní parcelu a sousedním domem je kompletně osázen dřevinami.

Varianta B – pergoly a diagonály

Tato varianta má podstatně jednodušší koncepci založenou na pravidelných tvarech obdélníku, protnutých diagonálami. V těchto tvarech jsou koncipovány všechny zpevněné plochy, které jsou pak doplněny křivkami keřových a trvalkových záhonů.

Roh u vchodu do kotelny je řešen obdobně jako v předchozí variantě, jenom je doplněn půlkruhovým záhonem s popínavkami, které porostou po plotě a přístřešku na dřevo.

Umístění terasy u obývacího pokoje je zachováno, je z ní nádherný výhled na celý prostor předzahrádky. Terasa je doplněna pergolou kopírující diagonální tvar terasy. Tento motiv se opakuje i u druhého posezení na opačné straně předzahrádky. Pergola nad zpevněnou plochou by mohla být zaměněna i za altán. Studna je zde umístěna samostatně a doplněna malou podestou. Vjezd je řešen jako travnatá cesta.

Jednotícím prvkem celé kompozice jsou pergoly a technické prvky řešené v diagonálách.

Jednotícím prvkem celé kompozice jsou pergoly a technické prvky řešené v diagonálách.

Také zde jsou podél severního plotu navrženy keřové záhony, které zjemňují tvrdou hranici a brání neutěšeným pohledům na pole. Vyšší keře i popínavky zde zajistí dostatečnou výšku, která nemohla být řešena umístěním stromů vzhledem k položení sítí v tomto prostoru. Strom je proto situován do ostrůvku keřů v trávníku. Dostatečný odvod přívalové vody je zabezpečen vhodnou modelací terénu.

Schody od garáže jsou řešeny kombinací diagonál a kolmých tvarů. Stejný motiv se opakuje u schodů podél východní fasády garáže. Obě trasy se spojují na obdélníkové podestě pod hlavní terasou a pokračují spolu směrem ke vstupu. Bezbariérový přístup do domu je navržen za bazénem po příjezdové rampě k zahradnímu domku.

Umístění bazénu je obdobné jako v předchozí variantě. Na zútulnění koupací zóny je zde ještě umístěn záhon podél fasády. K odclonění od prostoru zadní parcely a vjezdu do zahradního domku jsou opět použity treláže s popínavkami osazené do zídky vystavěné na hraně parteru. V této variantě je svah pod bazénem vyspádován přirozeně až na úroveň panelové cesty, bez použití zídek. Trávník je ale ve větším spádu než ve variantě A.

Koleje k zahradnímu domku jsou navrženy v trávníku. Záhon podél sousedního domu je řešen obdobně jako v předchozí variantě.

Varianta B – pergoly a diagonály: 1. Uložení dřeva, 2. Kotec, 3. Pracovní plocha, 4. Terasa u obýváku, 5. Vjezd do zahrady, 6. Posezení s pergolou, 7. Studna, 8. Vstup na pozemek, 9. Vjezd do garáže, 10. Garáž, 11. Cesta k zadní parcele, 12. Jímka, 13. Hlavní terasa, 14. Bazén, 15. Dřevěná treláž

Půdorys varianty B – pergoly a diagonály

Půdorys varianty B – pergoly a diagonály

Text: ing. Marek Pěchouček
Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková