Navrhujeme přírodní zahradu ve městě

Zahrada má sloužit a nikoli si od svých obyvatel vynucovat každodenní práci. Přinášíme příklad jednoduše a prakticky řešené zahrady, kde si své místo našla užitková část pro paní domu, vzrostlé stromy a zahradní domek pro potěšení mužské části obyvatel. A najdete zde i malou vodní plochu pro zpříjemnění pobytu na terase.

 

Pohled přes vjezd na vstup do domu lemované výsadbou keřů, trvalek a vřesovištních rostlin.

Zahrada pro pracovně vytíženou rodinu vyžaduje řešení praktické, ale zároveň nápadité, aby umožnila svým obyvatelům, kvalitní pasivní i aktivní odpočinek. Předpokladem je při zachování dostatečné rozmanitosti výsadby navrhnout zahradu s minimálním nárokem na údržbu. Samozřejmě bez několika základních pracovních operací se neobejdeme, ale můžeme si to zjednodušit.

Plocha trávníku je řešená v celistvé ploše, aby se usnadnilo sekání i přenášení sekačky. Záhony jsou kompaktní a po zapojení budou vyžadovat jenom minimum údržby (odplevelení, stříhání a přihnojení). Živé ploty jsou navrženy jak tvarované, tak volně rostoucí s nižšími nároky na údržbu. Pro volně rostoucí živé ploty jsou vybírány keře, které svou velikostí odpovídají požadované výšce vegetačního prvku.

Přístupová cestička k domu je zdůrazněná opakováním dvojic dřevin s pravidelným geometr. tvarem.

Protože se zahrada nachází na okraji města s výhledem na louky a meze v okolí, její řešení je podřízeno přírodnímu charakteru. Kompozice je založena na kombinaci kruhů různých velikostí a přirozených linií, které je propojují. Tvarování zpevněných ploch pak vytváří k těmto křivkám zajímavý kontrast.

Předzahrádka:

Podél chodníčku ke vstupu do objektu jsou pravidelně umístěny dřeviny výrazného tvaru. K brance dva listnaté stromy menšího vzrůstu s pravidelnou kulovitou korunou. Ke schodišti opět dva jehličnany přísně jehlanovitého tvaru. Tím se zvýrazní vstup na pozemek a do domu. Keřové záhony jsou v prostoru předzahrádky doplněny trvalkami. Na svahu před domem je vyčleněná plocha s vřesovištními rostlinami.

Pohled na dům ze zahrady. U plotu záhon na řezané květiny a užitkovou část ukrytou za živým plotem.

Zadní část:

Návrh plně respektuje požadavky majitelů i původní výsadby a vyčleňuje plochy záhonů jenom v minimální ploše. Záhony keřů a trvalek jsou doplněny volně rostoucími živými ploty po obvodu pozemku. Ty celou zahradu orámují, ale umožní volný pohled do okolní krajiny, případně oživí linii jehličnatého živého plotu na sousedním pozemku.

Terasa u domu je doplněna záhony keřů a trvalek, do kterých jsou vložena dvě plastové jezírka. Jsou proťata šlapákovým chodníčkem vedoucím k zahradnímu domku a posezení v rohu zahrady. Plastová jezírka spolu s chodníčkem budou osazena do terénu tak, aby vytvářela dojem jedné vodní plochy s můstkem. Tuto partii je pak možno osadit efektními trvalkami a dřevinami, které vyžadují více vláhy a vyšší vzdušnou vlhkost.

Kromě terasy u domu jsou v zahradě navržena ještě dvě místa pro posezení. V dolním rohu je umístěn velký strom s lavičkou v jeho stínu. Místo pro lavičku je vydlážděno stejným druhem kamene jako je použit na šlapákové chodníčky. Lavička pod stromem umožní ukrýt se za horkých letních dnů před slunečními paprsky.

Zahradní domek s posezením pod pergolou je doplněný zajímavou výsadbou převážně listnáčů.

Dalším místem pro posezení je pergola u zahradního domku. Toto místo umožní sezení větší skupiny lidí. Je sem umístěna vestavěná rohová lavice, která je vklíněna pod přesah střechy zahradního domku. Posezení je možno rozšířit nebo doplnit o krb případně gril.

Hospodářská část:

Hospodářská část je jakousi malou pravidelnou zahrádkou, která je vymezena živými ploty. Vysoká stěna kolmá k jižní fasádě rodinného domu odděluje prostor na sušení nejen od záhonků se zeleninou, jahodami a bylinkami, ale především od kompostu. Vlastní užitková plocha, která je olemována nízkými plůtky, je seskládána do půlkruhu s vydlážděným středem. Z něj paprskovitě vybíhají uzounké cestičky, které pěstební část člení na jednotlivá políčka. K oživení prostoru přispěje záhonek s trvalkami určenými k řezu, který je přilepený do výseče mezi ploty.

1. Vstup na pozemek, 2. Vjezd na pozemek, 3. Dřeviny s kulovitou korunou, 4. Dřevina jehlanovitého tvaru, 5. Hlavní vstup do domu, 6. Suchá zídka nebo svahovky, 7. Terasa u domu, 8. Plastové jezírko, 9. Lavička pod stromem, 10. Zahradní domek, 11. Posezení s pergolou, 12. Květiny na řez, 13. Užitková zahrádka, 14. Sušák na prádlo, 15. Hospodářská část, 16. Kompost

Půdorys zahrady.

Text: ing. Marek Pěchouček
Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková