Jenom s jehličnany to nejde

Trvalky a listnaté dřeviny zahradu oživí svou proměnlivostí během celého roku i v průběhu celého života.

Realizujete zahradu? Určitě se najde přece mnoho zahradnických firem, které vám vysázejí zahradu bez projektu a ještě v krátkém časovém období.
Ale pozor. Vše je sice okamžitě hotovo, ale až po čase zjistíte, že rostliny nerostou nebo jsou nevhodně vysazené. Je důležité, aby jste jako majitelé zahrady věděli, jak bude zahrada vypadat za několik let a jaké rostliny v ní budou vysázeny. Proto potřebujete řádný projekt.

Majitelé zahrady na obrázku po čase zjistili, že 90% dřevin vysázených na zahradě jsou jehličnany, které v nevhodně připravené půdě rostou velice pomalu. Opravit tyto chyby je pro architekta mnohem složitější situace než začít projekt od začátku. Musí zmapovat a určit každý kus dřeviny, aby se dověděl její konečnou velikost. U některých méně známých odrůd je tento úkol skoro nemožný. Architekt musí původním výsadbám přizpůsobit nově navrženou koncepci zahrady.

Pohled na zahradu z ptačí perspektivy

Koncepce zahrady

Koncepce nově navrhované zahrady musí vycházet a přizpůsobovat se už vybudovaným technickým prvkům a v co největší míře vysázeným rostlinám. Asi nejvýraznější z hlediska celkové koncepce zahrady je socha umístěná jako symbolický střed, ke kterému se sbíhají nejen okraje keřových záhonů, ale také linie vodní kaskády nebo dětského hřiště. Osoby, které se budou po zahradě pohybovat, budou podvědomě upírat zrak směrem k tomuto místu. Nemělo by to však v žádném případě působit násilně. Místo sochy zde můžeme samozřejmě umístit i jiný zajímavý artefakt: kmen uschlého stromu, kámen nebo přenosnou nádobu se zajímavou výsadbou letniček.

V návrhu je snaha o zvýraznění terénních rozdílů mezi horní terasou a dolní loukou. Z tohoto důvodu navrhujeme oddělit horní terasu souvislou výsadbou keřů a trvalek. Na spodní hraně záhonů je na zvýraznění hranice navržena nízká (30 – 50 cm) zídka z dřevěných pražců nebo nasucho uložených kamenů. Tato partie je ještě doplněna pergolami, které opticky oddělí intimnější část v prvních letech po založení zahrady. Pak převezmou tuto funkci koruny vzrostlých stromů po obvodu zahrady.

Půdorys zahrady

V zahradě jsme našli místo i pro několik kusů kamenných koryt. Využili jsme přitom terénního rozdílu mezi terasou u domu a velkou loukou. Kaskádu z koryt, kterými bude postupně přetékat voda jsme ukončili malým zahloubeným jezírkem, vystavěným z fólie. Po jeho obvodu budou naskládány oblázky a bodově i větší valouny. Valouny pak můžeme použít i do květinových a keřových záhonů.

Na oživení, ale také využití velké louky je do jejího prostoru usazeno několik atraktivních prvků. V zadní části zahrady majitelé chovají koně a tato činnost se v zahradě odráží použitím dřevěné ohrady na oddělení keřového záhonu a dětského hřiště.

Centrem zájmu třech malých dětí by se mělo stát jednoduché dřevěné hřiště. Jeho dominantou je domeček na nožkách, propojený lávkou a skluzavkou s pískovištěm v jeho dolní části. Hřiště jsme umístili na kopečku v centrální části, který vznikl při budování zahloubeného bazénu na terase u domu. Výhodou této polohy je dostatečný přehled rodičů nad dětmi.

Na vyznačeném místě je možné v pozdější době vybudovat altán jako alternativní posezení, například pro návštěvy dětí. Zde může být i klasické otevřené ohniště. V této zahradě jsme po dohodě s investorem zjistili základní problém – nedostatek rostlin proměnlivých během roku (listnaté keře, trvalky, trávy) a absence horního patra porostu (stromů).

Listnaté keře

Řez A- Á
Řez A- Á

Listnaté keře používáme v zahradě dvěma způsoby:

  • jako dosadba původních záhonů
  • v samostatných záhonech

V obou případech jsou to především kvetoucí keře se zajímavou strukturou listů nebo s výrazným zbarvením listů: Forsythia x intermedia (zlatice prostřední), Potentilla fruticosa (mochna křovitá), Viburnum lantana (kalina tušalaj) a samozřejmě většina druhů rodu Spiraea sp. (tavolník) a Berberis sp.(dřišťál). Dřišťály jsme tady použili ve větší míře, protože píchají a pes majitelů je určitě nevyhrabe. Vhodné je vybírat různé červeně, bordově až růžově zbarvené kultivary dřišťálu, které jsou už dnes v dostatečném množství na trhu.
Výrazné jarní kvetení má i použitý Cheinomeles speciosa (kdoulovec lahvicovitý). Půdopokryvnou funkci mají druhy rodu Cotoneaster sp. (skalník). Okrasnou funkci plní nejen jarní drobné kvítky, ale především podzimní oranžové nebo červené plody.

Trávy

Mezi tmavě zelené jehličnaté keře je vhodné použít především světlé druhy a kultivary trav. Vysazujeme je ve skupinách po 3-5 kusů. Protože v této zahradě jsou použity především vzrostlejší jehličnaté keře, použijeme vyšší druhy trav například: Miscanthus sinensis (ozdobnice čínská) nebo Pennisetum alopecuroides (dochan psárkovitý). Pozor na použití kortadérie (Cortaderia selloana), která mezi vyššími jehličnany vypadá velice pěkně, ale musíme dbát na její ochranu v zimě. Nejvhodnější je použití dřevěné bedny vyplněné suchým listím. V sezóně vydatně přihnojovat.

Trvalky

Řez B- B´
Řez B- B´

Jednotnou formu zahradě dodají květinové, resp. trvalkové záhony. Trvalkové záhony jsou umístěné v prostoru horní terasy, kde je můžou majitelé z bezprostřední blízkosti pozorovat. V záhonech je použito kolem 12 druhů rostlin, jenž se budou pravidelně ve všech třech záhonech střídat a tím sjednotí prostor kolem posezení na terase. Protože záhony navazují na výsadbu listnatých keřů, použili jsme nižší trvalky na některých místech prostřídány 1 až 3 kusy solitérní (vysoké) trvalky. Základní barva, jenž nás bude provázet celou vegetační sezónou je červená v kombinaci se žlutou a bílou. Samozřejmě struktura i barevné odstíny zelené doprovázejí každou trvalkovou kompozici.
Trvalkové záhony můžeme pro oživení jarního efektu doplnit cibulovinami vysazujícími ve skupinách po 3 – 5 kusech.

Stromy

Jednou z mála výhod částečně založené zahrady je možnost vybrat některé z původních stromů, podpořit jejich růst a počítat s nimi v koncepci zahrady. Tady jsme z množství smrků po obvodu zahrady vyčlenili několik kusů a ty se nebudou stříhat na živý plot, ale po uvolnění koruny porostou do přirozeného tvaru. Jenom s těmito stromy si však ve velké zahradě nevystačíme. Je potřeba za pomoci stromů odclonit frekventovanou polní cestu kolem východní hrany pozemku. Určitě to však není jediný důvod pro umístění stromů na zahradě.
V projektu je také navržen tzv. dočasný strom (bříza bílá). Jde o strom rychle rostoucí vytvářející bloudivý stín v blízkosti nově vysázených dlouhodobých (kosterních) stromů. Důležité je včas tyto stromy odstranit, aby kosterní stromy měly dostatek místa pro svůj zdravý růst a vývoj. Význam dočasných neboli průvodních stromů je především v pokrytí prostoru v krátkém čas, dokud je pomaleji rostoucí dlouhodobé stromy nevystřídají. Na otevřeném stanovišti také chrání citlivější druhy v prvních letech po výsadbě. Úkol dočasných stromů především v extrémních podmínkách není zanedbatelný, i když jsou dnes často opomíjeny.

Řez C- Ć
Řez C- Ć

Vzhledem k velikosti zahrady jsme nemuseli výběr omezovat na stromy menšího vzrůstu. Zajímavé podzimní zbarvení listů má Quercus rubra (dub červený), který především v mladším věku barví nápadně červeně. Krásné žluté podzimní zbarvení má Acer saccharinum ´Wieri´ (javor stříbrný). Velice zajímavý, ale málo používaný strom je Gleditsia triacanthos (dřezovec trojtrnný). Zejména u starších stromů se vyskytují chomáče tuhých rozvětvených trnů. Nemusíme se bát použít ho pokud máme malé děti. Než se na stromě vyskytnou trny, budete hlídat už spíše vnoučata. V zimním období se pak potěšíme pohledem na krásné, tmavě hnědé až 40 cm dlouhé lusky.

Trávník

Údržba velké zahrady je časově náročná. Zjednodušit si to můžeme například při kosení a ošetření trávníkové plochy. Tato zahrada je rozdělena do dvou provozně i opticky odlišných částí. Prostor horní terasy u domu budeme ošetřovat i kosit mnohem častěji a precizněji, než zbytek zahrady tedy tzv. velkou louku. Je to logické řešení, protože horní terasa u domu bude využívána v období vegetace denně, kdežto ostatní části jen příležitostně.