Jak vyřešit zahradu pro více generací?

Stejně jako se mění způsob bydlení, vybavení a potřeby domácnosti, mění se i styl a náplň zahrad. Každá nová generace má o ní více či méně jiné představy než ta předešlá. Soužití více generací v jednom domě vyžaduje skloubení různých požadavků do jednotné zahradní úpravy. Každý potřebuje svůj klid a životní prostor. Jak vyhovět rozdílným požadavkům početné rodiny?

Varianta A – Okrasná část s bazénem tvarovaná do kruhů a elipsovitých linek

Velká zahrada je schovaná za domem v původní zástavbě obce. Její současný vzhled a náplň odpovídá především požadavkům pro pěstování ovoce a zeleniny. Životní styl se ale mění a většina z nás toužíme po celodenní náročné práci spíše relaxovat a při odpočinku obdivovat krásu květin a keřů, než okopávat mrkev a cibuli.

V tomto případě majitelé uvolnili plochu původní užitkové části a přemýšleli nad potřebami a přáním své rodiny. Spolusoužití více generací v jednom domě vyžaduje skloubení různých požadavků do jedné zahradní úpravy. Každý potřebuje svůj klid a životní prostor.
Zahrada je rozčleněna na několik oddělených míst s různými aktivitami. V obou variantách je v maximální míře počítáno s původní výsadbou okrasných a především ovocných stromů.

Předzahrádka:
V tomto prostoru je původní výsadba obohacena výsadbou okrasných dřevin a trvalek vytvarovaných do organických křivek, které této části zahrady dodají na zajímavosti a eleganci To vše by měl doplňovat dobře založený a udržovaný trávník. Varianta A je ještě doplněna o umělecký prvek – vysoký kámen solitérně osazený do trávníku u vstupu.

Posezení u ohně:
Plocha vedle rodinného domu je určitě nejvhodnějším místem pro zbudování posezení s otevřeným ohništěm. Je v blízkosti výstupu na zahradu a přitom v dostatečné vzdálenosti od ostatních aktivit. Rodina ho bude využívat pro opékání, grilování, nebo jen posezení u ohně pří různých příležitostech či oslavách jejích členů. Všechny tyto aktivity by určitě rušily v bezprostřední blízkosti domu nebo u bazénu.

Nedílnou součásti tohoto prvku jsou i technické zábrany na odclonění pohledů ze sousedního pozemku.
Ve variantě A je navržena hradba ovocných keřů doplněna treláží nebo plnou zdí z dřevěných prken.
Ve variantě B je pro nedostatek místa počítáno se zdí z pohledových cihel nebo dřevěnou příčkou. Ve spojitosti s pevnou zdí je možno uvažovat i o vestavěném krbu nebo rožništi.

Varianta B – Přímé linie čtverců a obdélníků vymezují plochy dlažeb a záhonů

Varianta B – Přímé linie čtverců a obdélníků vymezují plochy dlažeb a záhonů

Sad a užitková část:
I když si dnes koupíme v obchodě každý druh zeleniny za přijatelné ceny přece jenom vypěstovat si vlastní suroviny do kuchyně je pro mnoho z nás potěšením. Kulináři a labužníci jistě budou souhlasit s tím, že čerstvě utržené rajče nebo libeček do polévky je nenahraditelný.
Původní užitková část, jak už bylo řečeno, je navržena ke zrušení a nahrazena plochami určenými k odpočinku a rekreaci. Záhonky proto budou v podstatně menší výměře přesunuty do sadu. Celý prostor sadu bude oset lučním trávníkem, do kterého je položena cestička ze šlapákových kamenů.

Rekreační část s bazénem:
Tato plocha byla největším oříškem při navrhování a majitelé si tady kladli nejvíc podmínek. Bylo nutné odclonit plochu od sousedního pozemku při zachování maximální plochy trávníku. Dalším požadavkem bylo umístění menšího bazénu na koupání a s tím spojeného místa pro stůl, židle či případně lehátko.
Bazén byl umístěn do bezprostřední blízkosti sauny, která vznikla z přebudování dřevěné hospodářské budovy. Menší rozměr bazénu vhodně zapadá do rekreační části a ve spojitosti se saunou poskytne dostatek možností pro vyžití všech členů rodiny.

Dalším neméně důležitým prvkem je pergola u domu. Přímo navazuje na výstup z domu, respektive ze zimní zahrady. Zde by měla být vytvořena terasa pro letní snídaně nebo i oběd celé rodiny. Nesmíme zapomínat ani na lavičku umístěnou v obou variantách s výhledem na  záhonky kvetoucích trvalek a keřů. Lavička bude nabízet příjemné posezení především nejstarší generaci obyvatel domu.

Varianta A

Varianta A

Varianta A:
Centrální trávník v obou variantách reprezentuje svým tvarem celkový ráz zahrady. Varianta A je řešena v přímých liniích a pravých úhlech. Zachovává i původní řešení cestní sítě. Jednotnost celé zahrady je určena použitím tohoto principu na celou zahradu tedy i v prvcích technického rázu a doplňcích. Tyto tvary by mělo podpořit i střídání dvou barevně i strukturálně různých materiálů při pokládce dlažby.
U bazénu je pak atmosféra vodního prvku podpořena umístěním čtvercové plochy s oblázky, která by měla zachovávat výškovou úroveň okolní dlažby, takže nebude překážet umístění lehátka, nebo stolu.

Varianta B

Varianta B

Varianta B:
Ve variantě B je cestní síť, tvary dlažeb i okraje keřových záhonů řešeny ve zvlněných křivkách a vytvářejí tak dynamickou zahradní úpravu. Tomuto stylu odpovídají všechny navržené prvky. Posezení s ohništěm, ledvinovitý bazén, který může byt zaměněn za ovál nebo kruh, trasování cest a tvarování záhonů. Nejvýraznějším prvkem této varianty bude pergola u zimní zahrady ukládaná do vějíře.
Také použití dlažby by mělo odpovídat zvolené variantě. V tomto případě je vhodná dlažba z lomového kamene nepravidelného tvaru, případně kombinace kamenných kostek různé velikosti a barvy.