Jak navrhnout zahradu pro relaxaci?

Navrhnout zahradu, která bude sloužit majitelům nejen k odpočinku, ale i polahodí oku, není jednoduché. Jak postupovat při návrhu a na nic nezapomenout? Pojďme si vše ukázat na vzorovém projektu…
Velmi hmotná novostavba rodinného domu dominuje pohledům pří procházce ulicí. Jen úzký pruh trávníku se zvlněnými záhony na boku stavby dává náhodnému návštěvníkovi tušit, co se za ní skrývá.
Ve zvlněných křivkách záhonů jsou ukryty místa pro odpočinek a posezení s přáteli.

Pohled do zadní soukromé části zahrady.

Pozemek je obrácený na jih, v mírném svahu a s výhledem na malebnou scenérii s rybníkem tak typickou pro krajinu Jižních Čech. To jsou ideální

 

strategické podmínky pro vytvoření působivé zahrady s množstvím technických a vegetačních prvků, které budou nejen sloužit obyvatelům domu, ale také polahodí oku pozorovatele.

Investor měl několik základních požadavků. Alespoň částečné oddělení vstupní části s příjezdovou plochou od  ulice. Maximální využití jižní strany pozemku k vytvoření okrasné zahrady s možností posezení, rekreace a odpočinku. Zachování výhledů do krajiny a zároveň klasický a tolikrát opakovaný požadavek na oddělení pozemku od sousedního. Tím nejpodstatnějším problémem majitele bylo vyřešení výškového členění budoucí zahrady, s jehož řešením se marně potýkal.

Předzahrádka a vjezd
Jedná se o prostor vstupní a spojovací. Jeho řešení by mělo směřovat k oddělení vnitřní části zahrady od pohledů z ulice a začlenění poměrně vysoké stavby do okolí. Abychom opticky snížili výšku stavby je hned u vjezdu umístěný menší stromek s pravidelnou oválnou korunou a roh domu s terasou je částečně kryt sloupovitým kultivarem listnatého stromu.

Ve výškové rovině se nachází posezení pod pergolou a bazén s dřevěnou podestou.

Ve výškové rovině se nachází posezení pod pergolou a bazén s dřevěnou podestou.

Tyto dvě dřeviny spolu s větším stromem na jižní hraně pozemku budou dostatečnou zelenou clonou od komunikace a zároveň působivou kulisou při pohledech ze spodní části zahrady.

V tomto prostoru je taky umožněn vjezd autem a jeho příležitostné stání. Z tohoto důvodu je vhodnější místo trávníku u vjezdu použít zatravňovací dlažbu.

Horní terasa se skleníkem
Je to část, která přímo navazuje na dům a stávající skleník. Propojení se vstupní částí je vedeno přes kruhovou plochu a schodiště. Přístup je možný i přes stávající trojúhelníkové schodiště od původních trvalkových záhonů.

Sem bude směřovat většina aktivit majitelů. K tomuto účelu je část plochy zadlážděna a k přistínění poslouží pergola s popínavkou (Wisteria sinensis).
Při snídani pak můžou majitelé konzumovat zeleninu ze skleníku vzdáleného jen par kroků. O kus dál je umístněn bazén atypického, ledvinovitého tvaru se stejně navlněnou dřevěnou podestou.
K odpočinku či slunění tak bude na výběr mezi travnatou plochou, která je na zbytku této plochy navržena, nebo dřevěnou podestou.

 

Dolní louka
Výškový rozdíl v jižní straně zahrady je řešen třemi schodišti, které svým zajímavým tvarem ozvláštní vzhled zahrady. Dolní „louka“ je řešena jen v mírném svahu, aby umožňovala hry a běhání dětí.
Dalším zajímavě řešeným prvkem je posezení s krbem nebo rožništěm. V jeho prostoru je vyčleněné i místo pro otevřené ohniště. Samozřejmostí je zakomponování původní studny a  oválného záhonu. Stane se tak velmi atraktivní dominantou spodní „louky“ i celé zahrady.
Dolní louka navazuje na sad s užitkovou zahradou, kterou pozemek na jeho jižní hraně pokračuje.