Jak na pozemek ve svahu?

Malá zahrada – taky zahrada.

Bohatá členitost naší krajiny umožňuje velký výběr stavebních parcel. Tedy i na svažitém pozemku.

Představujeme Vám příklad zahrady spojené s pěknou vyhlídkou na rybník a krajinu v údolí.
Pohled přes předzahrádku navíc směruje k lesu. Těmto základním hodnotám bylo podřízeno i celkové řešení zahrady.
 

 

 

 

 

 

 

Okrasná část zahrady zabírá jenom bezprostřední okolí stavby. Pozemek dále pokračuje sadem a loukou až k rybníku. Obě budovy vznikly rekonstrukcí původního domu a jeho hospodářské části. Půdorysné dispozice obou staveb jsou přibližně zachovány, což vytváří velice přirozený dojem venkovského dvoru. Návrh zahradní úpravy by měl tento dojem podpořit a zároveň umožnit funkční využití podle potřeb majitelů.
Dispozičně je zahrada rozdělena na několik funkčních částí: vstupní prostor, boční (vjezdová a dělící) část a dvůr – obytná část.

Vstupní prostor – předzahrádka

Předzahrádka by měla sloužit jako okrasný, uvítací a především reprezentativní parter. Tohoto efektu je docíleno vhodnou kombinací rostlinného a technického materiálu. Kompozice je řešena tak, aby umožňovala pohled z okna (případně vstupních dveří) na příjezdovou komunikaci a především na blízké okolí, kde je vysázeno několik zajímavých dřevin. V předzahrádce jsou použity střední a nižší keře v kombinaci s trvalkami a trávami. Jako kontrast a přechod mezi zpevněnou plochou a hmotami záhonu byla navržena malá travnatá plocha. Tato výsadba se nachází na severní straně rodinného domu a proto jsou zde použity rostliny polostinného až stínomilného charakteru.

 

 

Boční část

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato část bude sloužit jako předěl mezi pozemky a zároveň příjezdová plocha do garáže, umístěné v bývalém hospodářském objektu. Záhon by měl sloužit nejen jako vizuální clona, ale zároveň dotvářet a uzavírat celý prostor zahrady a taky esteticky působit během celého vegetačního období. I z tohoto důvodu je navržen z různých vegetačních prvků. Jde o kombinaci trvalkových a keřových partií, doplněných stromem a dvěma trelážemi s popínavými rostlinami.

Boční záhon je navržen tak, aby poskytoval barevný efekt (květy) po většinu vegetačního období. Některé použité dřeviny mají i zajímavé plody a větvení, které v podzimních a zimních měsících obohatí pohled na záhon. Například Clematis x jackmanii – plamének Kackmanův, Chaenomeles japonica – kdoulovec japonský, Cornus mas – dřín obecný i Catalpa bignonioides – katalpa obecná.

Velikost a umístění bočního záhonu je dané příjezdovou cestou. Je řešena jakou součást trávníku, který je v místě příjezdu zpevněn zatravňovacími dlaždicemi z PVC. Při správném založení a údržbě by dlaždice neměly být viditelné a budou s navazujícím trávníkem v obytné části tvořit kompaktní prostor.

 

 

Dvůr

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvůr s terasou má sloužit jako obytný a společenský prostor zahrady. V návrhu je hmota terasy zjemněna vyvýšenými záhony nebo truhlíky osázenými trvalkami a převislými keři. V dalších letech je vhodné doplnit pergolou nebo konstrukcí pro popínavou rostlinu. Propojení mezi terasou a dílnou s garáží je řešeno zpevněnou plochou. Navržena je tady dlažba ze štípaného kamene nepravidelních tvarů, která bude příjemně kontrastovat s dřevem uloženým podél dílny i s dřevěnými truhlíky a trelážemi. Stejný typ dlažby je navržen i kolem studny.

Navzdory všem problémům v průběhu rekonstrukce budov podařilo se zachovat i v tomto prostoru jeden vzrostlý ovocný strom – třešeň. V prvních letech po výsadbě bude právě on tvořit nejvýznamnější zelenou hmotu, která bude vázat pohledy především v době květu a při dozrávání plodů. Prostor pod třešní je doplněn keřovým patrem a trvalkami. Celý záhon i koruna ovocného stromu bude rámovat výhled z terasy na okolní krajinu.

Významným stavebním prvkem, podporujícím dojem venkovského dvora je studna stojící v centru obytné části. Prvek studny je doplněn a zdůrazněn zpevněnou plochou z přírodního kamene. Podél dílny je vhodné místo na uložení dřeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi domem a hospodářskou budovou je prostor na odkládání stavebního materiálu, přívěsného vozíku apod. Návrh počítá s odcloněním tohoto místa dřevěnou treláží nebo plůtkem.

Dřevěných prvků je v návrhu zahrady hned několik. Jde o treláže na popínavku v bočním záhonu, které budou především v prvních letech po výsadbě zajímavou a efektní dominantou společně s trvalkami, protože keřová výsadba ještě nebude dostatečně vzrostlá. Další treláže jsou navrženy v nepravidelných čtvercích po obvodu terasy. Tento prvek musí být dostatečně pevný a mít velkou nosnost, protože je zde navržena Wisteria sinensis – vistárie čínská. Vyvýšené záhony pod a na terase můžou být nahrazeny na míru vyrobenými dřevěnými truhlíky. Důležitým dřevěným prvkem je taky treláž mezi oběma stavbami, sloužící na odclonění hospodářského prostoru.

Při použití dřevěných prvků v zahradě je nutná dbát na dodržení jednotné barevnosti, případně i designu. Toto pravidlo by se mělo dodržovat nejen v prostoru celé zahrady ale i v souvislosti s rodinným domem a všemi stavbami na řešeném pozemku.