Chcete posedět ve stínu pergoly?

Posedět si pod nápaditě tvarovanou pergolou a částečně zastřešit stání pro auto – to byly jediné požadavky majitelů této zahrady.
Postupně jsme se společně dostali i ke ztvárnění zahrady, která by měla korespondovat s tvarováním technických prvků na zahradě (tedy i dřevěných konstrukcí).
Vhodné je navrhovat celou zahradu najednou v návaznosti na rodinný dům i menší stavby a to jak stávající, tak budoucí. Půdorysné členění zahrady je odrazem pro tvarování pergoly.

Původní varianta.

Tato zahrada rodinného domu není typickým příkladem pozemku u novostavby. Jde o původní ovocnou zahradu. Navíc zde byl přístup pro stavebníky omezen na přiléhající silnici.
Spolu s vysázenými živými ploty na hranici pozemku vznikl dobrý základ pro nově budovanou zahradu. Proto je v obou variantách doplněno především keřové patro výsadby a obohaceno plochami s květinovou výsadbou.
Zahrada je logicky členěna na část okrasně – rekreační, mezi domem a zahradním domkem a užitkově – pracovní (v zadní části pozemku).

Původní stav:
1. Vstup na pozemek
2. Vjezd na pozemek
3. Rodinný dům
4. Místo pro stání auta
5. Terasa u domu
6. Studna
7. Zahradní domek
8. Pergola s viničem
9. Kotec
10. Užitková část
11. Kompost
12. Zadní vstup

Varianta A

Varianta A

Roztančené křivky
Celková koncepce varianty A je podřízena tvarování všech ploch ve zvlněných křivkách. Tomuto charakteru zahrady odpovídá i netradiční tvarování dřevěných pergol. V zahradě je tak navozen přírodní charakter luk a okrajů lesů.

Umístění pergol se neomezilo jenom na požadované zastřešení stání pro auto a části terasy u domu. Malá pergola je navržena i v koutě u kuchyňského okna, kde bude ještě doplněna dřevěnou podestou a lavičkou.
Prostor je ještě zatraktivněn umístěním vřídelního kamene nebo prameniště. V případě potřeby může být část pergoly řešena jako střecha (např. nad stáním pro auto).

Dominantou je v této variantě vlnící se chodník, který je řešen jako souvislá zpevněná plocha. Prochází celým pozemkem. Kolem terasy u domu se rozšiřuje a zabírá i prostor studny.
Na místa s menším provozem jsou navrženy šlapákové chodníky v kombinaci s oblázky.

Tvar oblouků a křivek je zachován i při navrhování sušáku na prádlo a místa pro houpací lavičku. Oba prvky jsou ukryty v keřových a květinových záhonech a pohledově odcloněny od zbytku zahrady.

Užitková část je předělána v duchu tvarování celé zahrady. Je doplněna o živý plot, květinový záhon u vstupu a záhon pod jehličnatým stromem. Částečně je v této variantě odstraněn plot dělící zahradu na dvě samostatné části. Tím dojde k optickému propojení obou ploch a rozšíření zahrady.

Varianta A

Varianta A

Varianta A
1. Vstup na pozemek
2. Vjezd na pozemek
3. Rodinný dům
4. Místo pro stání auta
5. Pergola
6. Terasa u domu
7. Prameniště, vřídelný kámen
8. Dřevěná podesta
9. Studna
10. Místo pro houpací lavičku
11. Sušák na prádlo
12. Zahradní domek
13. Pergola s viničem
14. Kotec
15. Užitková část
16. Kompost
17. Zadní vstup

Varianta B

Varianta B

Decentní hrany
Varianta B je pojata v modernějším duchu a více odpovídá situování zahrady ve městě. Její tvarování je formálnější a koncepčně je řešeno na základě diagonál a linií domu a chodníků. Stejně jako v předchozím případě návrh vychází z původní situace a snaží se zachovat stávající rostliny a technické prvky v maximální možné míře.

Charakteristickým prvkem této varianty jsou tvarované živé ploty a to původní i nově navrhované. Oddělují zahradu od okolí a vrámci vnitřního prostoru jej dělí na jednotlivé funkční části.

Obytný prostor zahrady nabízí několik míst na příjemné posezení. Do prostoru keřových a květinových záhonů jsou začleněny dvě místa pro posezení. Jedno v blízkosti terasy u domu pro houpací lavičku a druhé v zadní části se dvěmi vestavěnými lavičkami a místem pro ohniště případně krb nebo gril.

Zajímavým místem pro posezení je prostor pod kuchyňským oknem, který také rámuje nízký živý plot a je doplněn pítkem pro ptáky (vhodně tvarovaný kámen). Může být také nahrazen menší sochou nebo volně stojícím kamenem.

Terasa u domu je doplněna nízkými živými ploty, jenž při zpětném pohledu na dům zarámují prostor terasy a spolu s pergolou zjemní hmotu domu.
Pergola je upravená s ohledem na tvar rodinného domu. Jednotlivá okna a části pergoly mohou být střídavě volné nebo zastřešené. Zastřešení je navrženo dřevěné v kombinaci s průhledným nebo alespoň průsvitným materiálem (polykarbonát).

V této variantě je zachováno původní oplocení užitkové části zahrady i s brankou. Tu lemují dva ovocné stromky, které byly přemístěny z jiné části zahrady.

Varianta B

Varianta B

Varianta B
1. Vstup na pozemek
2. Vjezd na pozemek
3. Rodinný dům
4. Místo pro stání auta
5. Pergola
6. Terasa u domu
7. Pítko
8. Studna
9. Místo pro houpací lavičku
10. Sušák na prádlo
11. Posezení s ohništěm
12. Zahradní domek
13. Pergola s viničem
14. Kotec
15. Místo pro lavičku
16. Užitková část
17. Kompost
18. Zadní vstup