Bez prvků není zahrada zahradou

Při první návštěvě zahrady je už většinou jasně vymezeno umístění technických prvků. Terasa u domu musí přesně navazovat na vnitřní uspořádaní interiéru, bazén musí odpovídat vhodným světelným podmínkám a místo pro kopání studny určuje jiný odborník než zahradní architekt.
Mohlo by se tedy zdát, že se při navrhování zahrad těmito prvky zahradní architekt nezaobírá. Opak je pravdou.

Na následujících dvou variantách jedné zahrady je vidět, jak při stejném rozmístění technických prvků může vzniknout zahrada rozdílného charakteru. Důležité je jejich tvarování, použitý materiál a následně pak funkce, které mohou plnit.
Problémem, ale v konečném důsledku i  výhodou, této zahrady byl výškový rozdíl mezi terénem v zahradě a vstupem z obývací části domu na předpokládanou terasu. Nakonec jsme výškového rozdílu v obou variantách využili k vytvoření různě členitých teras a množství schodišťových stupňů. Ty budou sloužit nejen k překonání výškového rozdílu, ale také k příjemnému posezení za slunečných dnů.

Varianta A

Ve variantě A vznikl tvar terasy u domu složením kruhových výsečí různých velikostí. Celý prostor terasy je rozdělen do dvou výškových stupňů, jejichž rozdíl tvoří jeden schod. Na dolní terase je místo pro rozložení dostatečně velkého stolu při rožnění v krbu, případně posezení početné rodiny.
U krbu je umístěn odkládací pult vhodný na přípravu jídel. Zpevněný povrch terasy zjemňují dva okrasné záhony. Jeden z nich může dočasně sloužit jako pískoviště pro děti.

Prvkem ozvláštňujícím tuto variantu je určitě kruhové schodiště, které spojuje prostor terasy s vlastní zahradou.

Dalším prvkem, který podtrhuje kruhové tvarování technických prvků je dřevěná kruhová lavička pod původním stromem a kruhový půdorys studny. Ta je řešena jako klasická studna venkovského charakteru s kamennou obezdívkou a dřevěnou stříškou.

Bazén je v této variantě umístěn za garáží, kde jsou pro něj vhodné světelné podmínky. Nevýhodou tohoto řešení je větší vzdálenost od domu. Výhodou je pak přímá návaznost na trávníkovou plochu. Bazén je doplněn dřevěným platem, které bude vhodné pro slunění v souvislosti s koupáním.
V zadní části je ještě umístěno posezení s otevřeným ohništěm a treláž s popínavkou, protože zde pro minimum místa nemůže být jiný vegetační prvek.

Varianta B

Ve variantě B je bazén stejné velikosti uložen přímo na terase u domu. Dá se ale říci, že se na terasu už nic jiného nevejde. Výhodou je přímá návaznost bazénu na obytný prostor rodinného domu. Nevýhodou je malá vzdálenost od původního stromu, jehož listí bude znečisťovat vodu v bazénu.

Vlastní terasa má pravidelné tvary vycházející z linií rodinného domu a bazénu. Skýtá hned několik míst pro umístění sezení, které se může stěhovat v závislosti na světelných a teplotních podmínkách. Posezení je tak prodloužením obytných prostor domu. Na terase stojí několik kamenných koryt osázených nízkými dřevinami, trvalkami, případně letničkami.

Krb s posezením pod pergolou je uložen v zadní části za garáží. Na pergolu může být pověšena houpačka nebo síť na lezení. Nutné je ale zabezpečit dostatečnou vzdálenost od krbu. V zadní části zahrady stojí také altán, který může sloužit pro posezení mladší generace obyvatelů domu. Je pohledově svázán s posezením u krbu.

Co se týče tvarování zahrady je tato varianta kombinací kolmých a diagonálních linií. Především diagonály působí v zahradě dynamicky a rozšiřují její prodloužený půdorys. Tomuto tvarování odpovídá osmiúhelníkový půdorys studny v centru přední části zahrady.

Prostor před garáží je pokryt dlažbou. Ta umožní příjemnější manipulaci při práci s autem. Příjezd do garáže je v obou variantách řešen zatravňovací plastovou dlažbou, jenž se při pohledu na travnatou plochu nebude od trávníku znatelně odlišovat.