Bazén příjemný na koupání a hezký na pohled

Mnozí z nás při zakládaní zahrady ani nepomysleli na výstavbu bazénu. Jedno léto se však rozhodneme zaměnit dovolenou u moře za bazén u rodinného domu a stojíme před řadou problémů. Kam s ním a jak ho začlenit do již fungující a vzrostlé zahrady, aniž by jsme poškodili její původní charakter a kompozici?

Půdorys varianty B – přísné diagonály. Půdorys varianty C – hra se čtvercem.

Půdorys varianty B – přísné diagonály. Půdorys varianty C – hra se čtvercem.

V tomto případě se majitelé rozhodli vybudovat bazén (7 x 3,5 m) do zatravněné terasy pod domem. Největším oříškem bylo překlenutí výškového rozdílu mezi původním terénem terasy – trávník s mírným svahem a nově navrženou zpevněnou plochou, která musí být v rovině. Převýšení je 45 cm.
Výškový rozdíl je ve variantách vyrovnán jedním či více schody a zvýšeným nebo svahovaným záhonem. Keřové výsadby jsou navrženy také po obvodu bazénu a budou tak vhodně dotvářet vnitřní prostor terasy. Přispívají tak k její větší intimitě.

Při navrhování umístění bazénu je limitující nejen jeho vlastní rozměr, ale i velikost minimální plochy dlažby, která by měla zabezpečit provoz a bezpečný přístup k bazénu. Musíme myslet i na způsob účinného zakrytí vodní plochy.
Důvodem je zamezení znečištění vody opadem listí, nebo chceme-li si prodloužit sezónu koupání.

Kudy chodit?

Aby se nám v zahradě příjemně procházelo i po nově vzniklých úpravách, musíme podle prostorových vztahů vhodně vyřešit chodníky a plochy s dlažbou.
Přechod přes travnatý prostor terasy je zde řešen kombinací šlapákového chodníku a pevné dlažby, která pak přímo navazuje na nově navržené schodiště. To bude vhodněji propojovat dům s bazénem a nahradí tak původní schody z přírodního kamene u jehličnatého živého plotu, které jsou poněkud stranou.

. Protože původní stav nenabízí dostatek prostoru u vstupu do bazénu, mají všechny tři varianty zvětšenou plochu dlažby zaříznutím do stávajícího porostlého svahu. Tlak zeminy musí být samozřejmě podepřen opěrnou zídkou. Tento prostor pak může sloužit na umístění vestavěné lavičky, lehátka, nebo jako zvětšení vstupního prostoru do bazénu.

Varianta A – dřevěná podesta a vstavaná kruhová lavička zpříjemňují pobyt u bazénu.

Varianta A – dřevěná podesta a vstavaná kruhová lavička zpříjemňují pobyt u bazénu.

Ladné křivky

Varianta A je kombinací volných zvlněných křivek na okrajích keřových záhonů a dlažby, které vytvoří přírodní charakter celé kompozice. Nepravidelný tvar volných křivek dodržují i schody a dřevěné plato.

Část dlažby u vstupu do bazénu je zaříznutá do svahu. V tomto výřezu je umístěna dřevěná vestavěná lavička. Výškový rozdíl bude překonávat zídka. Zajímavým dekorativním prvkem, který upoutá oko návštěvy bude jistě lucerna v zídce uhýbající z vestavěné lavičky. Ostatní světla jsou vhodně rozmístěné u schodů a v záhonech kolem bazénu.

Sprcha je zde postavena k  jehličnatému živému plotu a nebude tak rušit při pohledu zespodu na porostlý svah s nově navrženým schodištěm.

Varianta B – formální charakter diagonálního řešení podporuje i použitý typ dlažby.

Varianta B – formální charakter diagonálního řešení podporuje i použitý typ dlažby.

Přísné diagonály

Ve variantě B zvolené linie vytváří formálnější kompozici. Její tvarování je kombinací diagonál a přímek rovnoběžných s budovami nebo hranicemi pozemku. Diagonály a zalomené schodiště prostor opticky rozšíří a dodá jí dynamičnost a netradičnější ráz.

Také výběr barvy a povrchu dlažby výrazně ovlivní celkový dojem a pohodu při posezení u bazénu.V této stroze tvarované variantě je použitá teplá okrová barva dlažby, což více tento prostor zútulní.
K posezení bude sloužit dřevěná lavička v místě zaříznutí plochy do původního svahu. Bude z ní pěkný výhled na prostor terasy i zbytku zahrady. Osvětlení je zde řešeno světly zapuštěnými do zídek.

Varianta C – čtverec jako základní prvek je zde použit především na dlažbu a technické prvky.

Varianta C – čtverec jako základní prvek je zde použit především na dlažbu a technické prvky.

Hra se čtvercem

Varianta C také využívá diagonál a kolmých linek navazujících na dům a bazén. Z hlediska půdorysného jde o různé kombinace průřezů čtverce a trojúhelníků z něho vzniklých. Zajímavé je řazení dlažby kolem bazénu v diagonálách, což opět podpoří optické rozšíření prostoru.

Do svahu jsou vloženy dřevěné podesty – u vstupu na schodiště a v ploše zapuštěné do svahu. Dřevěná je i treláž s popínavými rostlinami. Je nasměrovaná tak, aby zakryla těleso sprchy u bazénu a nerušila tak vzhled zahradní kompozice.

Osvětlení bazénu bude zabezpečovat jedno vysoké světlo u jehličnatého živého plotu na okraji pozemku. To bude doplněno nízkým světlem v keřovém záhonu na rohu schodiště.

Půdorys varianty A – ladné křivky.

Půdorys varianty A – ladné křivky.

Poznámky k realizaci

Pro zdařilou realizaci díla je důležitý pečlivý výběr stavební firmy, která provede výstavbu bazénu s ohledem na stávající porosty a travní koberec. Při výběru dobrého architektonického dozoru se škody na původních porostech minimalizují.

Co se týče nákupu rostlinného materiálu, nemusí si majitelé v tomto případě dělat vrásky. Na nově navrhované záhony možno při citlivém přesazení použít keře z prostoru schodiště a části terasy zapuštěné do svahu.

Jde především o nízké půdopokryvné kultivary jehličnatých dřevin, které se pro zpestření můžou doplnit stálezelenými keři a trvalkami.