Úzký pozemek, dlouhá zahrada?

K dvěma domům a pár stromům přibyla nová zahrada.

Výběr vhodné parcely v již zastavěné oblasti je otázkou dlouhého hledání. Zde byl zvolen protáhlý pozemek v čele se starým rodinným domem v původní uliční zástavbě. Tato dispozice není ideální, ale má i své výhody a konečné řešení určité kouzlo.
Jak si s tímto zdánlivě nepříjemným problémem poradit? Představíme vám jeden vzorový projekt, který vás bude určitě inspirovat…

Zadní část zahrady s kruhovým posezením a dřevěnou podestou u bazénu

Nespornou výhodou tohoto řešení je odclonění soukromé části zahrady a rodinného domu od hluku a prachu rušné ulice. Výhodou daného pozemku jsou stávající vzrostlé listnaté stromy. Ze zahrady byly odstraněny dřeviny neperspektivní, přerostlé a nemocné. Zahrada je rozčleněna na několik částí. U původního rodinného domku, který bude po rekonstrukci sloužit jako kanceláře pro majitele domu, je umístěna vstupní reprezentativní část.

Prostřední partie je věnovaná zeleninové zahrádce a jsou zde umístněné garáže. Jen v okolí rodinného domu je použita kombinace trvalkového a keřového záhonu. Ten při pohledu od vstupu působí velice efektně. Zakrývá a tím i sníží patu nově postaveného rodinného domu. Ten je kvůli nevhodnému podloží vyvýšen nad původní terén asi o třičtvrtě metru.

Podle požadavku majitele je umožněn příležitostní vjezd autem do zadní části zahrady a samozřejmě možnost vjezdu autem do garáží. To je řešeno v obou variantách kombinací klasické dlažby z kamene se zatravňovací dlažbou, která s plochou trávníku budu působit jednolitě.

Půdorys zahrady v přírodním stylu.

Půdorys zahrady v přírodním stylu.

V zadní výlučně soukromé části zahrady je umístěn bazén. Ten zabírá značnou část plochy, proto jsou velice citlivě voleny okraje keřových záhonů. Dalším problémem bylo umístění bazénu do výšky spodního podlaží rodinného domu. Již vzpomínané převýšení proti původnímu terénu je vyřešeno svahem porostlým keřovými záhony s pečlivě vybranými druhy rostlin.

Zahrada v přírodním stylu
Hranaté řešení technických prvků je ‚obaleno‘ do oblých křivek záhonů a přístupových cest. Reprezentativní vstup na první pohled upoutá zvlněnou křivkou chodníčku. Ten je pro umožnění příjezdu autem rozšířen zatravňovací dlažbou. Z důvodů estetické jednotnosti je vhodné použít stejný materiál i pro zpevněné plochy v zadní části zahrady.

V přírodním duchu je řešena také zadní část zahrady u rodinného domu. Proto je bazén až ke kraji zapojen do trvalkových záhonů. Toto řešení ovšem nedává možnost umístění obloukových segmentů na zastřešení bazénu. V tomto případě je jediným možným zakrytím plachta položená přímo na vodní ploše. Toto řešení působí v zahradě přirozeněji a modrá barva plachty navozuje i dojem vodní plochy.

Zadní část zahrady s plůtkami a dřevěnými překlady v diagonálním směru.

Zadní část zahrady s plůtkami a dřevěnými překlady v diagonálním směru.

Bazén je zde doplněn dřevěným platem, které je z části použito i na terase u domu. Bazén, plata i terasa u domu jsou v jednotné výšce, tzn. necelý metr vyvýšený nad původní terén.

Přírodní charakter celé kompozice podtrhuje použití zvlněného šlapákového chodníčku přes prostor travnaté plochy. Ten směruje k posezení pod původní dominantou rozložitého dubu. Především v parném létě bude odpolední posezení pod stromem příjemným ochlazením.

Plůtky v diagonálách
Tvarování této varianty je přísně hranaté s využitím diagonál, které budou prostor opticky rozšiřovat. Toto řešení po výsadbě působí tvrdě a technicky. Časem se ale záhony zapojí a tvrdé linie okrajů se zjemní.

Půdorys zahrady s plůtky v diagonálách.

Půdorys zahrady s plůtky v diagonálách.

Netradičním prvkem v této variantě je umístění dřevěných překladů a plůtků do prostoru záhonů (nad příjezdovou cestu u vjezdu na pozemek a příjezdu do zadní části zahrady). Ty podpoří diagonální členění parcely a především v prvním roce po realizaci budou tvořit vertikální kostru zahrady. V jejich blízkosti jsou navrženy popínavky, které tyto dřevěné prvky časem pokryjí.

Zadní soukromá část je plně podřízená bazénu. Vzhledem k jeho velikosti a potřebě souvislé trávníkové plochy jsou rozměry keřových záhonů minimalizovány.