Navrhujeme zahradu pro děti i dospělé

Mladá rodina se třemi dětmi toužila po pěkném bydlení se zahradou. Jejich představou byla zahrada v přírodním stylu, s dostatečným prostorem pro hry a aktivity dětí. To vše skryto pohledům sousedů ale dostatečně přehledné pro kontrolu i toho nejmladšího potomka. Podle přání majitelů jsou obě varianty řešeny převážně s oblouky, kruhy a  křivkami, v duchu dynamicky se vlnících linií a tvarů. Konečné dílo by tak mělo mít uvolněný, neformální charakter.

Varianta A – ladné křivky

Dům i terasa mají výrazně pravidelné tvary. Bylo třeba pro dosažení přírodního charakteru zahrady zjemnit a zaoblit jejich hrany. V tomto případě to je provedeno vlnícími se křivkami chodníků, zaoblenými okraji záhonů, zídkami a živými ploty tvarovanými do oblouků.

U terasy vznikly dva prostory olemované nízkými zídkami. Do prvního oblouku je vloženo pískoviště, nad kterým se klene menší listnatý strom. Druhý oblouk může sloužit jako květinový záhon, nebo zde může být vytvořena malá vodní nádržka s chrličem. Místo na sušení prádla bylo zvoleno za pískovištěm. Přístupné je chodníkem z terasy a od zbytku zahrady je odděluje živý plot, který pokračuje až do jižního rohu.

Z terasy je trasován chodníček k přístřešku s krbem. Do oblouku, který vytváří, je navržena houpačka. I tomuto dětskému prvku je přidružen vzrostlý strom, aby přistínil plochu s houpačkou.

Mezi houpačkou a terasou je vymezen prostor pro sezónní bazén. S ním souvisí keřový záhon ledvinovitého tvaru i mírná modelace terénu, které těleso bazénu schovají a zároveň zde vytvoří intimnější atmosféru.

Stavba zahradního domku a přístřešku u jihozápadní hranice je rozšířena jihovýchodním směrem. Je sem situován krb a asi uprostřed přístřešku je vynechána mezera pro branku do polí. Do jihovýchodního rohu je mezi živé ploty včleněn kompost a mezi ním a přístřeškem vznikla plocha pro několik malých záhonků.

Volně zvlněné křivky živého plotu, chodníčků a zídek probíhají celou zahradou.

Volně zvlněné křivky živého plotu, chodníčků a zídek probíhají celou zahradou.

Před zahradní domek je navržen k vysázení listnatý strom. Pod ním je v návrhu umístěna lavička obkroužená živým plotem, která se svou zpevněnou plochou přimyká k chodníčku, jenž se vine od stavby k rodinnému domu. Napojení na ochozí chodníček je skryto v záhonku s nižšími keři a trvalkami.

O severozápadní fasádu je opřena dřevěná pergola s popínavými rostlinami, která přeruší protáhlý prostor mezi fasádou domu a plotem a zároveň společně s keři v předzahrádce zamezí pohledům do soukromých partií zahrady.

Zajímavým prvkem předzahrádky jsou nízké zídky členící tento mírně se svažující prostor. Dva proti sobě postavené bloky jsou osazeny nízko položenými malými svítidly. Vytváří jakousi druhou branku, která směřuje návštěvníka ke dveřím domu. Zídky jsou součástí keřových záhonů, které lemují nepravidelně se vinoucí travnatou plochu doplněnou výtvarným dílem na pozadí vzrostlého stromu osazeného k plotu. Vpravo za branku je situován menší jehličnatý strom, který bude v zimním období ozdoben světly a proto je v legendě uváděn jako strom vánoční. Vlevo je veden úzký chodník, který směřuje k otočné popelnici ve východním rohu.

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

1. Vánoční strom, 2. Popelnice, 3. Umělecké dílo, 4. Terasa, 5. Bylinky, 6. Pískoviště, 7. Jezírko, 8. Místo pro sušák, 9. Prostor pro sezónní bazén, 10. Houpačka, 11. Kompost, 12. Užitková část, 13. Přístřešek s krbem, 14. Zadní branka, 15. Zahradní domek, 16.Lavička

Varianta B – kruh v mnoha podobách

Tato varianta využívá jako základní kompoziční prvek kruh a jeho různé výseče. Vidíme to v tvarování keřových a květinových záhonů, živého plotu, ale i chodníků a dřevěné podesty kolem bazénu.

K terase je i v této variantě navrženo pískoviště také částečně kopírující tvar kruhu a kruhový bazén je obklopen živým plotem, který brání pohledům ze sousední parcely a keřovým záhonem, jenž brání pohledům z horní travnaté plochy. Pod okna obývací místnosti k terase přiléhá záhonek s bylinkami. Terasu budou osvětlovat tři stojací lucerny a jedna lucerna zavěšená o výstup na terasu.

V oblouku za bazénem v  trávníku je umístěno dětské hřiště s houpačkou a prolézačkou. Pozadí jim tvoří keřový záhon s listnatým stromem.

Přístřešek s krbem je umístěn u zahradního domku a s terasou je propojen šlapákovým chodníčkem. Je odsazen od plotu a vytváří tak prostor pro umístění kompostu a vstupní branky. Svým tvarovým řešením částečně kopíruje osmiúhelníkovou terasu. S původní stavbou je propojen pergolou. Na sloupech jsou obrácená směrem do přístřešků zavěšena dvě svítidla.

Formálnosti a přísnosti zahrady je docíleno použitím přesného tvaru kruhu a jeho výřezů.

Formálnosti a přísnosti zahrady je docíleno použitím přesného tvaru kruhu a jeho výřezů.

Propojení ochozího chodníčku u rodinného domu se zadní částí je tentokrát provedeno rovným, přímým chodníčkem. Kolem něj se proplétají záhony s volně rostoucími keři a tvarované živé ploty. Do obloku živého plotu je vsazena lavička zpřístupněná obloukem chodníčku. Mezi plot souseda a rovnou cestičku byla vymezena čtvercová plocha pro sušení prádla. Od souseda je oddělena treláží s popínavkami a od chodníku živým plotem.

Vstup do domu je lemován stříhaným živým plotem, který je ještě zopakován na hranicích pozemku z obou stran od sousedů. I sem jsou k přístupovému chodníku osazena svítidla, tentokrát na nízkých sloupcích. Jehličnatý vánoční strom je tentokrát umístěn do elipsovitého záhonu na rohu domu. K popelnici vede přímý chodník. Mezi chodníkem a plotem vzniká úzký pruh půdy, který bude osazen popínavými rostlinami. Do východního rohu je umístěn vzrostlý strom, který společně se stromem v severním rohu zarámuje stavbu rodinného domu.

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

1. Vánoční strom, 2. Popelnice, 3. Pískoviště, 4. Terasa, 5. Bylinky, 6. Dřevěná podesta s bazénem, 7. Houpačka, 8. Přístřešek s krbem, 9. Kompost, 10. Zadní branka, 11. Zahradní domek, 12. Užitková část, 13. Lavička, 14. Místo pro sušení prádla